خطا
  • JHTMLselect not supported. File not found.
  • JHTMLselect not supported. File not found.
  • JHTMLselect not supported. File not found.
  • JHTMLselect not supported. File not found.
  • JHTMLselect not supported. File not found.
  • JHTMLselect not supported. File not found.
  • JHTMLselect not supported. File not found.
  • JHTMLselect not supported. File not found.
  • JHTMLselect not supported. File not found.
  • JHTMLselect not supported. File not found.

محبوب‌ها ایمیل

عنايات

 
پرسش‌ها رتبه‌بندی بازدیدها
چرا يک انسان غير مسلمان که بدون معرفت است حضرت را مي بيند ولي ما که انقدر دوست داريم خير؟ من در يک مجله خواندم يک زن امريکايي و يک نفر ديگر حضرت ديدند و به آنها فرمودند جمکران بياييد ؟ چرا ما نه ؟   2265


صفحه ی کنونی: پرسش و پاسخ عنايات