محبوب‌ها ایمیل

عنايات

 
پرسش‌ها رتبه‌بندی بازدیدها
چرا يک انسان غير مسلمان که بدون معرفت است حضرت را مي بيند ولي ما که انقدر دوست داريم خير؟ من در يک مجله خواندم يک زن امريکايي و يک نفر ديگر حضرت ديدند و به آنها فرمودند جمکران بياييد ؟ چرا ما نه ؟   2245


صفحه ی کنونی: پرسش و پاسخ عنايات