خطا
  • JHTMLselect not supported. File not found.
  • JHTMLselect not supported. File not found.
  • JHTMLselect not supported. File not found.
  • JHTMLselect not supported. File not found.
  • JHTMLselect not supported. File not found.
  • JHTMLselect not supported. File not found.
  • JHTMLselect not supported. File not found.
  • JHTMLselect not supported. File not found.
  • JHTMLselect not supported. File not found.
  • JHTMLselect not supported. File not found.

محبوب‌ها ایمیل

رجعت

 
پرسش‌ها رتبه‌بندی بازدیدها
آيا امکان دارد رزمندگان مفقود الاثر ايران در هنگام ظهور از ياوران خاص حضرت مهدي باشند؟   2759
آيا در هنگام ظهور امام زمان حضرت عزير نيز در کنار حضرت حضور دارند؟   3116
آيا مي توان دوران ظهور حضرت مهدي را درک کرد؟ آيا تنها زندگان ياور حضرت هستند؟   2883
آيا مي توانيم دعاي عهد را براي مرده ها هم بخوانيم ؟ آيا احتمال دارد کساني که نخوانده اند در زمان ظهور رجعت کنند؟   3385
آیا بین زنده شدن اصحاب امام زمان (عج) موقع ظهور و زنده شدن روز قیامت شباهتی وجود دارد ؟ یا دو امر کاملا مجزاست ؟   2833
آیا حضرت عزیر(ع) هم ، همزمان با ظهور امام زمان (عج) و در کنار حضرت خضر و حضرت عیسی حضور دارند یا نه ؟   2906
آیا در زمان ظهور آقا تمامی کسانی که در حق آنها ظلم شده است ، رجعت کرده و به دنیا بر می گردند یا تنها عده ای که امام بخواهد برمی گردند ؟   2622
آیا ممکن است که رزمندگان مفقود الاثر که هیچ خبری از آنها نداریم جزء یاران و سربازان درجه اول (313 نفر) امام زمان باشند و مثلا در معیت آن حضرت زندگی نموده و هنگام ظهور ایشان پا در رکاب باشند همانند خضر نبی یا حضرت مسیح ؟   2622
آیا همه ائمه (ع) رجعت می کنند ؟   3342
سازگاري و رابطه رجعت با تکليف چيست ؟   2829
آيا رجعت اختياري است ؟   2880
بحث رجعت را توضيح دهيد؟   2905
بحث رجعت و بداء را توضيح دهيد؟   2896
در رابطه با رجعت و تقيه توضيح دهيد ؟ و آيا 313 نفر رجعت کننده زنده هستند ؟   2876
رجعت بعد از ظهور و جنگ هاي يا قبل و آيا رجعت کنند مثل ائمه (ع) در جنگها شرکت دارند ؟   2768
رجعت در دوران امام مهدي چگونه است؟ ارتباط رجعت ( شباهت و تفاوت ) با قيامت چيست؟   2765
رجعت یعنی چه ؟ اگر برگشت ارواح مومنین و ائمه (ع) به زمین است ، که معنی ندارد ، چون بازگشت اموات به زمین محال است و بیان کنید معنی واقعی را ؟   3054
طريق رجعت به دنيا در عصر ظهور ؟   2804
چه افرادي با ظهور امام زمان رجعت مي کنند؟ (همه افراد يا افراد محدود)   3302
چه کساني رجعت مي کنند ؟   2713


صفحه ی کنونی: پرسش و پاسخ رجعت