دل نوشته و شعر

رباعی‌ها و دو بيتي‌ها

فرستادن به ایمیل چاپ

از فاصله ای دور به هم می‌ریزد
بتخانه مغرور به هم می‌ریزد
می آیی و از صلابت هر قدمت
بت‌های زر و زور به هم می‌ریزد

ادامه مطلب...

جرعة صبر

فرستادن به ایمیل چاپ

ای به تقویم دلم از همه تکرارترین
یار را در شب تردید خریدارترین
پای بردار که از خانه برون باید رفت
مست وآشفته به صحرای جنون باید رفت

ادامه مطلب...

كى رفته‌اى…؟!

فرستادن به ایمیل چاپ

كى رفته‏اى زدل، كه تمنا كنم تو را؟!
كى بوده‏اى نهفته، كه پيدا كنم تو را؟!
غيبت نكرده‏اى، كه شوم طالب حضور
پنهان نگشته‏اى، كه هويدا كنم تو را

ادامه مطلب...

گلزار زندگى

فرستادن به ایمیل چاپ

دل را زبيخودى سر از خود رميدن است
جان را هواى از قفس تن پريدن است
از بيم مرگ نيست كه سر داده‏ام فغان
بانگ جرس زشوق به منزل رسيدن است

ادامه مطلب...

صفحه 9 از 11


صفحه ی کنونی: دل نوشته و شعر