دل نوشته و شعر

یاابن الحسن

فرستادن به ایمیل چاپ

 

سرخوشم، این ناگهان مستی ز بوی جام کیست؟

شعله می‌ریزد زبانم، بر زبانم نام کیست؟

ادامه مطلب...

هنوز غايب

فرستادن به ایمیل چاپ

مست می‌وصالم آقا بده جوابی

جانم فدای نامت دیگر نمانده تابی

ادامه مطلب...

همین‌ امروز یا فردا…

فرستادن به ایمیل چاپ

 

آری‌

همین‌ امروز و فرداها

کسی‌ از نسل‌ آدم‌

با سوارانی‌ سراسر هیبت‌ و شوکت‌

به‌ حیرت‌

ادامه مطلب...

هدیه خدایى

فرستادن به ایمیل چاپ

طاووس كبریایى! اى هدیه خدایى!

تو دیدنى‏ترینى، اى دیدنى، كجایى؟

ادامه مطلب...

صفحه 8 از 11


صفحه ی کنونی: دل نوشته و شعر