دل نوشته و شعر

يوسف گم کشته به من باز رسان

فرستادن به ایمیل چاپ

يوسف گم کشته به من باز رسان
تا طرب خانه کني بيتِ حَزن باز رسان

ادامه مطلب...

ساعات عمر من همگي غرق غم گذشت

فرستادن به ایمیل چاپ

ساعات عمر من همگي غرق غم گذشت
دست مرا بگير که آب از سرم گذشت

ادامه مطلب...

چه کند مي‌گذرد لحظه‌هاي دور از تو

فرستادن به ایمیل چاپ

چه کند مي‌گذرد لحظه‌هاي دور از تو
نمي‌کنند مگر لحظه‌ها عبور از تو

ادامه مطلب...

انتظار

فرستادن به ایمیل چاپ

انتظار
وسعتي بي‌انتها دارد غمت

ادامه مطلب...

صفحه 4 از 11


صفحه ی کنونی: دل نوشته و شعر