دل نوشته و شعر

اي علت شکفتن گل در بهارها

فرستادن به ایمیل چاپ

خون شد ز دوري تو، دل لاله‌زارها
اي علت شکفتن گل در بهارها

ادامه مطلب...

اين رمز عاشقي‌است که افشا نمي‌شود

فرستادن به ایمیل چاپ

هر دل سپرده‌اي که زليخا نمي‌شود
هر جان دهنده‌اي که مسيحا نمي‌شود

ادامه مطلب...

زرديم و زرد تا که بياري بهار را

فرستادن به ایمیل چاپ

زرديم و زرد تا که بياري بهار را
خشکيم و خشک تا که بباري بهار را

ادامه مطلب...

جام شکسته

فرستادن به ایمیل چاپ

آيت الله محمدحسين بهجتي اردکاني رحمه الله (1314-1386ش) از عالمان و شاعران معاصر است که از آغاز جواني شعر مي­گفت. خودش مي‌گويد: «نمي‌دانم اولين شعرم را کي گفتم و از چه کيفيتي برخوردار بود؛ اما آنچه يادم است

ادامه مطلب...

صفحه 3 از 11


صفحه ی کنونی: دل نوشته و شعر