مهدی ستیزان

غرب و مسألة جهاد

فرستادن به ایمیل چاپ

دشمنان اسلام، از ديرباز، درصدد نابودي کامل اين دين الهي بوده‌اند. امروز نيز، غرب، به عنوان دشمن اول جهان اسلام، همين هدف را دنبال مي‌کند؛ چراکه برآورده شدن آمال و مطامع خود را در نابودي اسلام مي­بيند. يکي از شيوه‌هاي مبارزاتي آنان، ترويج افکار غلط و نادرست، نسبت به اسلام است. 

ادامه مطلب...

چرایی ستیز با فرهنگ مهدویت

فرستادن به ایمیل چاپ

براى تبيين و تعميق يك راه و انديشه، و در نهايت كار آمدى بيشتر آن؛ چاره اى نيست، جز شناخت ستيزه جويى‌ها از سويى و آسيب‌ها از سوى ديگر تا در پرتو آن، پيشگيرى و مقابله مناسب صورت گيرد.

ادامه مطلب...

شواهد ستيز دشمنان با فرهنگ مهدویت

فرستادن به ایمیل چاپ

تأمل در دو مطلب، انسان را متقاعد مى‌كند كه مبارزه و ستيز با مهدويت، براى دشمن، استراتژيك و ضرورى است:

الف) آثار اعتقاد به مهدويت و نمونه‌هاى اين ثمربخشى

ب) نمونه‌هاى عينى باور دشمن به لزوم ستيز

 

ادامه مطلب...

عوامل ستيز و مقابله با فرهنگ مهدويت

فرستادن به ایمیل چاپ

1. جهل و بى اطلاعى

«الناس اعداء ما جهلوا؛ مردم با آنچه نمى‌دانند، دشمن هستند.» پيامبر گرامى اسلام (صل الله علیه و آله و سلم) در مقابل دشمنى‌ها و ستيزه جويى‌هاى دشمنان چنين با خدا مناجات مى‌كند: اللهم اهد قومى فانهم لايعلمون .

ادامه مطلب...

روشهاى مبارزه و ستيز دشمن با فرهنگ مهدویت

فرستادن به ایمیل چاپ

دشمن هر امر صحيح و مفيدى را تا آنجا كه مقدور باشد، انكار مى‌كند و اگر نتوانست، به تحريف و تخريب آن پرداخته و يا در مقابل آن اقدام به جايگزينى مى‌نمايد.همه عقايد سازنده مورد تهاجم دشمن قرار گرفته است دشمنان، سراغ مجموعه احكام و مقررات اسلام رفتند و هر عقيده و توصيه اى از شرع مقدس كه در زندگى و سرنوشت آينده فرد و جماعت و امت اسلامى تأثير مثبت بارزى داشته است، به نحوى با آن كلنجار رفتند تا اگر بتوانند آن را از بين ببرند و اگر نتوانند روى محتوايش كار كنند.

ادامه مطلب...

صفحه 2 از 2


صفحه ی کنونی: مهدی ستیزان