دکترین مهدویت

چیستی تکامل جامعه بشری در دوران ظهور

فرستادن به ایمیل چاپ

دوران ظهور امام زمان (عج) را زمان تكامل جامعه بشري ميدانند مقصود از اين تكامل چيست؟
مقصود از اين تكامل، تكامل عقل، انديشه و ايمان، و تكامل فرهنگي و صنعتي است.

ادامه مطلب...

منکران صبح!(تأملي در واکنش علماي وهابي در قبال موج بيداري جهان اسلام)

فرستادن به ایمیل چاپ

قال رسول‌الله صلي الله عليه و آله و سلم : «مَن سَمِعَ منادياً يُنادي يا لَلْمسلمين ولم يجبه فليس بمسلم؛[1] هر کس فرياد دادخواهي را بشنود که مسلمانان را به دادخواهي فرا مي‌خواند و به فرياد او پاسخ ندهد مسلمان نيست.»

ادامه مطلب...

كاركرد اجتماعي دكترين مهدويت پس از عصر ظهور

فرستادن به ایمیل چاپ

با بررسي احاديث مهدويت در باره حكومت مهدوي، به روشني فهميده مي شود كه تحول ساختاري در زمينه مديريت جامعه، اقتصاد، روابط اجتماعي، مناسبات انساني، علوم طبيعي و ديگر حوزه هاي فرهنگ در زمان ظهور امري مسلم و قطعي است،

ادامه مطلب...

كاركرد انسان شناسانه دكترين مهدويت پس از عصر ظهور

فرستادن به ایمیل چاپ

يكي از مهمترين انتظارات و خواسته هاي مومنان از عصر ظهور اين است كه پس از تحقق آن و ايجاد حكومت مهدوي، انسان تفاوت ماهوي با انسان پيش از جامعه مهدوي پيدا كند از این رو در اینجا این پرسش مطرح می-گردد که انسان بعد از عصر ظهور در چه ویژگی هایی، از انسان پيش از ظهور جدا مي گردد؟

ادامه مطلب...

تفاوت دکترين با مفاهيمي چون ايدئولوژي، مکتب، نظام و گفتمان

فرستادن به ایمیل چاپ

فقدان تعاريف قطعي و اجماعي از واژه‌‌ها، مفاهيم و اصطلاحات، از مشکلات مباحث علوم انساني است، تا جايي‌که گاهي براي يک اصطلاح مانند «قدرت»، نزديك 150 تعريف ذکر مي‌شود. 

ادامه مطلب...

نقش دکترين مهدويت در دنياي جديد و در کنار ديگر تئوري‌هاي جهاني

فرستادن به ایمیل چاپ

در بسياري از اديان الهي و بشري و مکاتب فکري، انواعي از منجي‌گرايي، هزاره‌گرايي، موعودگرايي و اعتقاد به ظهور مدينه فاضله و مصلح جهاني وجود دارد و حتي در دنياي جديد نيز اين اعتقادات با قوت و قدرت مطرح مي‌شوند؛

ادامه مطلب...

صفحه 1 از 3


صفحه ی کنونی: دکترین مهدوی