مستشرقین

بررسی سیر تکامل شرق شناسی

فرستادن به ایمیل چاپ
پاره‌اي از انديشمندان معتقدند، شروع شرق‌شناسي در غرب مسيحي از زمان تصميم شوراي كليساي وين در سال 1312 آغاز شده است. ادوارد سعيد در اين‌باره مي‌گويد:
ادامه مطلب...

عوامل تأثيرگذار بر نگرش هانري كربن درباره مهدويت

فرستادن به ایمیل چاپ

شهاب الدين سهروردي: با توجه به موقعيت خاصي كه شهاب‌الدين سهروردي در عالم انديشه دارد و تأثير ژرفي كه بر فيلسوفان و عرفان شناسان پس از خود گذارد،

ادامه مطلب...

معناي لغوي و اصطلاحي شرق شناسي

فرستادن به ایمیل چاپ

همانطور كه اشاره شد به آن دسته از انديشمندان غربي كه براي شناختن فرهنگ و تمدن شرق وارد سرزمين‌هاي شرقي شده و يا در مراکز دانشگاهي سالها به مطالعه و پژوهش پرداخته‌اند،

ادامه مطلب...

معناي لغوي و اصطلاحي شرق شناسي

فرستادن به ایمیل چاپ

همانطور كه اشاره شد به آن دسته از انديشمندان غربي كه براي شناختن فرهنگ و تمدن شرق وارد سرزمين‌هاي شرقي شده و سالها به مطالعه و پژوهش پرداختند، شرق‌شناس گويند و به علمي كه عهده‌دار اين وظيفه است شرق‌شناسي گويند.

ادامه مطلب...

هانری کربن

فرستادن به ایمیل چاپ

 

يكي از قوي‌ترين اسلام‌شناسان غربي كه درباره تفكر شيعه و موقعيت مهدويت در نظام فكري شيعه پژوهش نموده، هانري كربن است. وي بر خلاف بسياري از دين‌پژوهان غربي كه با شيوه تاريخيگري به اسلام و مسأله مهدويت نگريسته‌اند،

ادامه مطلب...

صفحه ی کنونی: مستشرقین