فرق و جریان ها

ويروس پس زدگي

فرستادن به ایمیل چاپ

به قول معروف سرد و گرم روزگار چشيدني است. روزگاري، گروهي از مردم غذايشان قحطي و گرسنگي بوده است و زماني، گروهي ديگر از شدت سيري، گرسنگي را درك نمي‌كردند؛ اما در اين ميان گاهي هم مي‌شود كه شخص بيمار، فكر مي‌كند سير است،

ادامه مطلب...

ويروس عطش مصرف يا سرمايه‌سوزي

فرستادن به ایمیل چاپ

يكي از بيماري‌هاي عجيبي كه در طول تاريخ وجود داشته است و حتي تصور آن انسان را آزار مي‌دهد، بيماري سيري‌ناپذيري در آب يا غذا است؛ داستان افرادي كه در اثر شدت احساس تشنگي،

ادامه مطلب...

ويروس جنون زدگي مذهبي (يا اكس پارتي به نام مذهب)

فرستادن به ایمیل چاپ

هر از چند گاهي ترس و دلهره و شايع شدن و مبتلا گرديدن به بيماري‌هاي واگيري و اپيدمي انسان‌ها را فرا مي‌گيرد و در راه كنترل و محو آن حاضرند ضررهاي مالي فراواني را متحمل شوند چون كار شوخي بردار نيست.

ادامه مطلب...

واکسن بزنيد!

فرستادن به ایمیل چاپ

قبل از ورود به موضوع اصلي بحث، مايلم جريان يک اتفاق را نقل نمايم. خانمي با من تماس تلفني گرفت و گفت که راجع به دين زرتشت تبليغ مي‌کنند و  يکي از بستگان ما نزديک است زرتشتي ‌شود، چه کنيم؟ گفتم، چه مي‌گويند: او گفت: آنها مي‌گويند:

ادامه مطلب...

صفحه 2 از 6


صفحه ی کنونی: فرق و جریان ها