زندگی

مكانيسم رشد اخلاق در عصر ظهور (قسمت دوم)

فرستادن به ایمیل چاپ

مقدمه

از مجموع احاديث، استنباط مي‌شود كه براي انسان، در دورة حكومت امام مهدي عليه السلام تمام ايده‌ آل ها و آرزوهاي حقي كه دارد و ممكن است كه به آن‌ها دست بيازد، تحقق خواهد يافت و پيشرفت به گونه‌اي است كه بالاتر از آن قابل تصور نيست. از نظر علمي، اخلاقي، اقتصادي، امنيتي، آدمي به كمال مطلوب خود خواهد رسيد و در اين ميان رشد اخلاق و ملكات حميده در انسان‌ها در پرتو دولت كريمه كه بي‌شك دولتي اخلاقي و با كرامت است خيره كننده خواهد بود.

ادامه مطلب...

تربيت جامعه منتظر (قسمت چهارم)

فرستادن به ایمیل چاپ

در قسمت هاي پيشين به بيان لزوم تبيين هدف و شناخت جايگاه و شأن انسان منتظر پرداخته و اينك به رهبري و مديريت در تربيت جامعه منتظر مي‌پردازيم.
رهبري و مديريت
تمامي هستي، سازماني بزرگ است و خداوند، مدير و پروردگار اين سازمان به شمار مي‌رود. در تقسيم‌بندي‌اي، پديده‌هاي هستي را در دو قسم مي‌يابيم:

ادامه مطلب...

تربيت جامعه منتظر (قسمت سوم)

فرستادن به ایمیل چاپ

طرح‌ريزي

ارزش انسان در جريان فکري روشن مي‌شود، توانايي و قدرت و مقاومت او با ظرفيت روحي‌اش بالا مي‌رود و به همتي دست مي‌يابد که با آن حرکت مي‌کند و با چيزهايي روبه‌رو مي‌شود و آمادگي مي‌يابد.

 

ادامه مطلب...

تربيت جامعه منتظر (قسمت پنجم و پاياني)

فرستادن به ایمیل چاپ

مقدمه

در قسمت‌هاي قبل درباره انتظار و ويژگي‌هاي جامعه منتظر بحث شد و بيان شد كه اين ويژگي‌ها جامعه را در زمينه‌هاي فكري و ظرفيت روحي و طرح‌ريزي آماده مي‌كند. همچنين بحث رهبري و مديريت و شاخص‌هاي آن مورد اشاره قرار گرفت و اينك ادامه بحث:

ادامه مطلب...

صفحه 8 از 8


صفحه ی کنونی: زندگی