زندگی

چرايي بصيرت اخلاقي

فرستادن به ایمیل چاپ

براي پاسخ به اين پرسش كه چرا فرض «بصيرت اخلاقي» در جهت تغيير و تحوّل رفتارها و گفتارها و پندارها در عصر ظهور مطرح شده و اينكه چرا توجه ويژه اي به رشد فكري و اخلاقي گشته است، چند انگاره و دليل را مي‌ توان بيان كرد. 

ادامه مطلب...

تعليم و تربيت قدسي (بصيرت اخلاقي)

فرستادن به ایمیل چاپ

«بصيرت» در لغت به معناي بينش، دانايي، هوشياري و آگاهي است. در اصطلاح بصيرت هما ن عقلي است كه با نور قدسي منور و به شعاع هدايت الهي آراسته گشته است و از اين رو در مشاهده خطا نمي‌كند و به دليل و برهان نياز ندارد؛ 

ادامه مطلب...

مكانيسم رشد اخلاق در عصر ظهور (قسمت سوم)

فرستادن به ایمیل چاپ

انقلاب اخلاقي، عبادي

وقتي در رأس همه جوامع عالم، انسان كامل و معصومي باشد كه بتواند رفتار عاقلانه را به مردم بياموزد، مردم تحت تأثير اخلاق عملي امام عليه السلام و داشتن الگويي كامل، متحول شده و طبق فرمايش پيامبر عاليقدر اسلام صلي الله عليه و آله به اطاعت خدا گرايش و تمايل پيدا مي‌كنند،

ادامه مطلب...

اصول حاکم بر نظام خانواده مهدوي

فرستادن به ایمیل چاپ

در شمارة قبل گفتيم که خانواده کوچک‌ترين نهاد اجتماعي است که نقش بالنده و اساسي در تکوين جامعه دارد. خانواده زمينه ساختارهاي هويتي و عاطفي جامعه فردا را مهيا مي‌نمايد. خانواده با التزام عملي به اصول اعتقادي خويش زمينه‌ساز جامعه کلان فردا است که بايد روابط اجتماعي، عاطفي، سياسي ـ فرهنگي آن در جهت ارزش‌هاي بايسته نظام گيرد.

ادامه مطلب...

صفحه 7 از 8


صفحه ی کنونی: زندگی