زندگی

سبک زندگی اسلامی در بعد اجتماعی

فرستادن به ایمیل چاپ

شناخت وظیفه، پایه انجام وظیفه است.انسانها در جامعه نسبت به یکدیگر «وظایف متقابل» دارند و به تعبیری دیگر، بر عهده خویش نسبت به افراد دیگر «حقوق متقابل» دارند.

ادامه مطلب...

سال نو...

فرستادن به ایمیل چاپ

من مي‌دانم، شما مي‌دانيد، خدا هم مي‌داند، گاهي بخشيدن دوست و فاميلي و آشتي كردن با او چقدر سخت و سنگين است. چه اشكالي دارد گاهي با انجام كارهاي سنگين، جوانمردي خود را ثابت كنيم؟

ادامه مطلب...

راهبردهای تربیتی در مکتب امام علی علیه السلام

فرستادن به ایمیل چاپ

واژه تربیت از ریشه «ربو» به معنای زیادت و فزونی و رشد و برآمدن گرفته شده است و در اصطلاح به معنای فراهم کردن زمینه مناسب، برای پرورش استعدادهای جسمانی و روحانی و هدایت آنها در جهت مطلوب و جلوگیری از انحراف و ناهنجاری هاست.

ادامه مطلب...

جایگاه ارتباط والدین در اسلام

فرستادن به ایمیل چاپ

نگاه رسانه ای به جایگاه والدین در اسلام برای ترسیم شایسته این جایگاه برای برنامه سازان ضروری است. از این رو، به سفارش اسلام در مورد والدین نظری می افکنیم.

ادامه مطلب...

صفحه 3 از 8


صفحه ی کنونی: زندگی