هالیود

نوسترا داموس و پايان جهان

فرستادن به ایمیل چاپ

(يادادشتي بر دو فيلم مبتني بر پيشگويي‌هاي نوسترا داموس

مردي که فردا را ديدThe Man Who Saw Tomorrow و نوسترا داموس 2012 Nostara Damus2012 .)

با دوستاني از اهل فکر و انديشه درباره برخي فيلم‌ها جلساتي داشتيم.

ادامه مطلب...

آخر الزمان در آثار سينمايي هاليوود

فرستادن به ایمیل چاپ

 

در اين نوشتار پروندة آثار سينماييِ دنياي غرب را دربارة سوژه و موضوع آخرالزمان و ناجي جهاني مي‌گشاييم و به بررسي و تحليل توليداتي سينمايي - كه مضمون مذكور را محور داستان خود، قرار داده‌­اند- مي‌­پردازيم.

ادامه مطلب...

نگاهي ديگر به موضع آخرالزمان در سينماي هاليوود

فرستادن به ایمیل چاپ

نارنيا (NARNIA) كليدي‌ترين بيان غير مستقيم شيطان گرايان

در سلسله مقالات گذشته به بررسي موضوعات و داستان‌هاي مربوط به مبحث آخرالز مان (همان آپوكاليپس APOCALIPS در زبان‌هاي لاتين) ـ كه به تازگي در سينماي هاليوود ظهور كرده ـ پرداختيم

ادامه مطلب...

منجيان هاليوودي (قسمت دوم)

فرستادن به ایمیل چاپ

در مقاله قبل(منجیان هالیودی قسمت اول)، مطالبي را درمورد فعاليت غرب وسينماي هاليوود دربارة منجي آخرالزمان، بيان داشتيم و گفتيم رسانه‌هاي غربي از جمله «هاليوود» که به تأثير سينما در فرهنگ سازي و تغيير مباني فکري و اعتقادي جوامع پي برده‌اند، به سرعت شروع به ساخت و تهيه فيلم‌هايي با موضوع آخرالزمان و ظهور منجي نموده‌اند.

در اين مقاله به محورهايي از اين فعاليت‌ها اشاره ‌مي‌نماييم:

ادامه مطلب...

صفحه 3 از 5


صفحه ی کنونی: هالیود