هالیود

شيطان در عصر ظهور، در آثار سينمايي(شيطان در مقابل منجي موعود)

فرستادن به ایمیل چاپ

در سلسله مقالات متعدد، توضيح داده شد كه سينماي غرب و سردمدار ظاهري آن، سينماي هاليوود آمريكا، با گسترش بحث ظهور و انتظار منجي در عصر حاضر، با تمام قوا وارد ميدان شد و تلاش كرد كه ابتدا جريان انتظار و منتظران را عاملان نابودي و تخريب تمدن جهاني (كه دقيقاً معادل تمدن غربي ـ آن هم از نوع و پوستة ظاهري و امروزين آن ـ تعريف شده و مي‌شود) معرفي كند و سمبل‌هايي مثل مهاجمان مريخي، حمله كنندگان قضايي ناشناس، و… را معادل و ما به ازاي آنان جلوه دهد.

ادامه مطلب...

مهدي عجل الله تعالي فرجه الشريف آن گونه که غرب معرفي مي کند! بخش دوم

فرستادن به ایمیل چاپ

در بخش گذشته به بررسي مفهوم "مهدي" و ديگر عبارات مرتبط با مهدويت در لغتنامه‌هاي معروف غربي پرداختيم. در اين بخش بررسي اين مفاهيم را در دايره المعارف‌هاي غربي پي‌مي‌گيريم.

ادامه مطلب...

هاليوود امپرياليسم فرهنگي

فرستادن به ایمیل چاپ

زندگي دنياي امروز به شدت، سنگيني سايه رسانه‌هاي جهاني را در خود احساس مي‌کند. انحصارات رسانه‌اي، تمامي روابط و مناسبات بشري، چه در دوران جنگ و چه در دوران صلح را متأثر از خود ساخته است.

ادامه مطلب...

سينما در گرداب 2(رويکرد جديد سينماي غرب)

فرستادن به ایمیل چاپ

سخنراني آقاي نادر طالب زاده* در مرکز تخصصي مهدويت

رسانه يكي از ابزارهايي است كه دنياي غرب به وسيله آن در کشورهاي جهان سومي،

ادامه مطلب...

صفحه 2 از 5


صفحه ی کنونی: هالیود