هالیود

سينماي هاليود، سينماي متعهد!

فرستادن به ایمیل چاپ

 

استراتژي عصر انتظار، جايگاه سينما در اين ميان
سينماي متعهد و سينماي انتظار كجاست؟...
به ايام نيمة مبارك شعبان رسيديم.
اين روز شايد براي برخي، فقط يك مناسبت باشد و بهانه‌اي براي جشن گرفتن و تبريك گفتن؛ البته جشني بزرگ‌تر از جشن‌هاي ديگر و تبريكي جدي‌تر و عميق‌تر از نمونه‌هاي نظير.

ادامه مطلب...

صفحه 5 از 5


صفحه ی کنونی: هالیود