هالیود

سینما در گرداب(1)

فرستادن به ایمیل چاپ

 

رسانه يكي از ابزارهايي است كه دنياي غرب به وسيله آن در کشورهاي جهان سومي، به خصوص در كشورهاي اسلامي نفوذ مي‌كند. در بين رسانه‌ها تلويزيون، به ويژه سينما نقش بسيار مهمي در ترويج و نهادينه سازي اهداف غرب، ايفا مي‌كند.

ادامه مطلب...

منجيان هاليوودي (قسمت اول)

فرستادن به ایمیل چاپ

 

« مي گويند سازمان سيا در پرونده حضرت مهدي ، فقط عکس ايشان را کم دارد. در واقع آنها به اهميت ايشان براي مسلمانان پي برده اند و حدس مي زنند که اين واقعه نزديک است»

ادامه مطلب...

300، افسانه، دروغ يا آرزوهاي نهفته غرب؟...

فرستادن به ایمیل چاپ

به بهانة طرح مباحث گسترده در داخل و خارج كشور
پيرامون آخرين توليد خصمانة هاليوود و سينماي غرب
اينجانب براي دومين بار است كه در «امان»، مبحثي سينمايي ارائه مي‌دهم و به اذن خدا، آخرين بار نخواهد بود.

ادامه مطلب...

سربازان مسيح!

فرستادن به ایمیل چاپ

يكي از اصول مشترك بين تمام اديان الهي و اساطير باستاني و اقوام مختلف، مبحث منجي موعود و آخر الزمان

مي‌باشد؛ همان كسي كه شيعيان او را مهدي، مسيحيان او را عيسي، يهوديان او را ماشيح، زرتشتيان او را سوشيانت و اقوام ديگر او را با نامهاي ديگر

مي‌خوانند.

 

ادامه مطلب...

صفحه 4 از 5


صفحه ی کنونی: هالیود