مهدی یاوران

وقف آقا(قسمت اول)

فرستادن به ایمیل چاپ

يكي از جلوه‌ها و جنبه‌هاي مهم، حساس و زيباي اسلام، سنت حسنه وقف است كه ه مو اره بركات و آثار فراواني براي جهان اسلام داشته و دارد. آنچه بسيار زيبا و شنيدني است، تنوع دنياي وقف است. واقفين و نيك‌انديشان محترم بنا بر شرايط زمان از دارايي‌هاي خود در زمينه‌هاي مختلف، خدمات بزرگي به فرهنگ و تمدن اسلامي نموده‌اند.

ادامه مطلب...

مهدي‌ياوران جوان(قسمت ششم)

فرستادن به ایمیل چاپ

جواني، دلپذيرترين لحظات زندگي و شورانگيزترين فرصت‌هاي حيات انساني است كه خاطرات و مخاطرات شيرين آن همچون رنگين كماني زيبا و شگفتي‌آفرين از جلوه‌هاي عشق و معرفت، شور و شيدايي و رشد و شكوفايي در آسمان خاطرات همگان نقش مي‌زند. جواني فصلي است براي شكفتن غنچه‌هاي كمال و معرفت؛ و موسمي است براي جوشش زلال ايمان و معنويت و پاسداشت آرمان‌هاي بزرگ.

ادامه مطلب...

مهدي‌ياوران جوان (قسمت پنجم)

فرستادن به ایمیل چاپ

 

جواني، دلپذيرترين لحظات زندگي و شورانگيزترين فرصت‌هاي حيات انساني است كه خاطرات و مخاطرات شيرين آن همچون رنگين كماني زيبا و شگفتي‌آفرين از جلوه‌هاي عشق و معرفت، شور و شيدايي و رشد و شكوفايي در آسمان خاطرات همگان نقش مي‌زند.

ادامه مطلب...

مهدي‌ياوران جوان (قسمت دوم)

فرستادن به ایمیل چاپ

دين‌شناسي و دين‌داري

جواني، دلپذيرترين لحظات زندگي و شورانگيزترين فرصت‌هاي حيات انساني است كه خاطرات و مخاطرات شيرين آن همچون رنگين كماني زيبا و شگفتي‌آفرين از جلوه‌هاي عشق و معرفت، شور و شيد ايي و رشد و شكوفايي در آسمان خاطرات همگان نقش مي‌زند.

ادامه مطلب...

مهدي‌ياوران جوان(قسمت اول)

فرستادن به ایمیل چاپ

 

جواني، شورانگيزترين لحظات زندگي و دلپذيرترين فرصت‌هاي حيات انساني است كه خاطر ات و مخاطرات شيرين آن همچون رنگين كماني زيبا و شگفتي‌آفرين از جلوه‌هاي عشق و معرفت، شور و شيدايي و رشد و شكوفايي در آسمان خاطرات همگان نقش مي‌زند.

ادامه مطلب...

صفحه 10 از 11


صفحه ی کنونی: مهدی یاوران