عاشورا

عاشقان دنيا پرست، دنيا پرستان عاشق

فرستادن به ایمیل چاپ

تاريخ پر فراز و نشيب پيامبران و واليان الهي و دوران پر فتنه و رنج جباران و ستمگران شيطاني، همگي مملو از جريانات سفيد، سياه و خاکستري و نيز حوادث تلخ و شيريني است که انسان را به تفکر و تدبر وا مي‌دارد.يکي از نمونه‌هاي تاريخيِ درس آموز خيانت دنيا پرستان به حجت و ولي خدا، داستان شهادت امام حسن مجتبي عليه السلام  است.

ادامه مطلب...

خطرناک‌ترين دشمنان سيدالشهداء

فرستادن به ایمیل چاپ

 در زيارتي كه به مناسبت امروز وارد شده، آمده است: «السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله؛ السلام عليك يا وارث نوح نبي الله؛ السلام عليكم يا وارث ابراهيم خليل الله ؛ السلام عليك يا وارث موسي كليم الله ؛ السلام عليك يا وارث عيسي روح الله؛ السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله». هدف اين زيارت، حركت و پويايي بخشيدن به عاشورا، خارج کردن اين واقعه از انزوا و مخالفت با جدا ساختن آن از گذشته

ادامه مطلب...

وظايف و بايسته‌هاي يك منتظر (با رويكردي عاشورايي) (قسمت سوم)

فرستادن به ایمیل چاپ

شجاعت

يكي از معيارهاي انسان منتظر، شجاعت و جسارت او در دفاع از حق است.

ادامه مطلب...

آسيب شناسي عزاداري حسيني و انتظار مهدوي از منظر جامعه شناسي

فرستادن به ایمیل چاپ

«آسيب شناسي اجتماعي»[i] يک اصطلاح جامعه شناختي است که از قياس جامعه با ارگانيسم موجودات زنده شکل گرفته است. آسيب‌هاي اجتماعي همانند امراض جسماني موجود زنده، شامل تنش‌هايي مي‌شود که در بخشي از جامعه پديد آمده و در نهايت نيز کل جامعه را در معرض خطر قرار مي‌دهد.

ادامه مطلب...

وظايف و بايسته‌هاي يك منتظر (با رويكرد عاشورايي) قسمت دوم

فرستادن به ایمیل چاپ

ساده زيستي

گرفتار جاذبه‌هاي دنيايي و تجملات زندگي مادي شدن از آفات اصلي‌اي است كه هر كارگزار و كا رفرما و هر مدير و غير مدير را تهديد مي‌كند تا جايي كه در مقابل دعوت پسر پيامبر عليه السلام به راحتي ج واب رد مي‌دهند و شانه از هر مسؤوليتي خالي مي‌كنند.

ادامه مطلب...

صفحه 7 از 10


صفحه ی کنونی: عاشورا