آینده پژوهی

مهدويت، آينده پژوهي و مهندسي فرهنگي

فرستادن به ایمیل چاپ

آموزه مهدويت را مي توان کليدي‌ترين آموزه اسلامي دانست که عصاره تمامي ارزش‌هاي اسلامي را در خويش جمع کرده است. معرفت امام زمان معيار و شاخص اسلاميت از جاهليت است.

ادامه مطلب...

آينده‌پژوهي مهدوي

فرستادن به ایمیل چاپ

«آينده»، پايدارترين آموزه‌اي است كه مورد توجّه اديان الهي ـ به خصوص اسلام ـ است. پاره‌اي از تعاليم و آموزه‌هاي آن در رابطه با آينده و متوجّه ساختن انسان‌ها به فرجام جهان است.

ادامه مطلب...

آینده پژوهی

فرستادن به ایمیل چاپ

آینده پژوهی جستجو عالمانه دربارۀ وضعیت زندگی بشری در آینده و دستیابی به الگوهایی است که براساس آنها، بتوان آینده را پیش  بینی نمود.

آینده پژوهی عبارت است از تلاش برای یافتن تصویری از آینده و ارائه توجیهی برای آن تصویر.

ادامه مطلب...

چیستی آینده پژوهی

فرستادن به ایمیل چاپ

آينده پژوهي دانشي است که در جهان کنوني رو به گسترش است. به نظر مي‌رسد رويكرد عرفي كنوني نگاه به آينده، نمي‌تواند از آيندة امن و پايدار، رمزگشايي كند. بررسي آموزه‌ها و گزاره‌هاي اسلام، مي‌تواند بخش مهمي از اين چالش را برطرف كند. بررسي آيات قرآن مجيد و روايات اهل بيت عليه السلام نشان مي‌دهد كه در اسلام، نگاه به آينده، اصالت و عمق ويژه‌اي مي‌يابد.

ادامه مطلب...

مهدويت، آينده پژوهي و مهندسي فرهنگي

فرستادن به ایمیل چاپ

آموزه مهدويت را مي توان کليدي‌ترين آموزه اسلامي دانست که عصاره تمامي ارزش‌هاي اسلامي را در خويش جمع کرده است. معرفت امام زمان معيار و شاخص اسلاميت از جاهليت است.

ادامه مطلب...

صفحه 1 از 2


صفحه ی کنونی: آینده پژوهی