منجی

هزاره گرايي در مسيحيت

فرستادن به ایمیل چاپ

يکي از مفاهيم کليدي موعود در مسيحيت، دورة هزاره گرايي است. اين مفهوم در عهد جديد شش بار آمده است؛ در مکاشفه يوحنا نيز آمده است. هزاره مي خواهد از وضعيتي حرف بزند که به دفعات در عهد جديد توصيف شده است.

ادامه مطلب...

مسيحيت و دو چهره از مسيح موعود

فرستادن به ایمیل چاپ

در قسمت‌ قبل به دنبال بحث از منجي در آيين مسيحيت، مفاهيم و کليات آن بيان شد و مسيحا در «عهد جديد» مورد کنکاش قرار گرفت.

ادامه مطلب...

موعود در آيين يهود

فرستادن به ایمیل چاپ

پيامبر دين يهود ـ يا بني اسراييل ـ حضرت موسي (عليه السلام) مي‌باشد. يهود يكي از سه دين بزرگ توحيدي جهان است و اسم خاص خداوند در اين دين «يَهوَه» مي‌باشد.

ادامه مطلب...

موعود در آيين هندو

فرستادن به ایمیل چاپ

آيين هندو در قديم دين برهمايي خوانده مي‌شد كه به برهما (Brahman)، خداي هندوان ا شاره م ي‌كرد. اين آيين، گونه‌اي فرهنگ، آداب و سنن اجتماعي است 

ادامه مطلب...

موعود در آيين بودا

فرستادن به ایمیل چاپ

آيين بودا يكي از شاخه‌هاي كيش هندوست. اين آيين از هندوستان بيرون آمده و به خاطر گ سترش در مناطق پر جمعيت جهان، پيروان زيادي دارد و اخيراً به اروپا و آمريكا نيز سرايت كرده است.

ادامه مطلب...

ملت های جهان در انتظار مصلح جهاني

فرستادن به ایمیل چاپ

مسأله‌ي عقيده به ظهور مصلحي جهاني امري عمومي و همگاني است و مختص مكاتب و اد يان مذك ور نبوده، بلكه چنين انديشه‌اي با شكل‌هاي مختلف، در ميان همه‌ي اقوام و ملل متمدن و غير متمدن جهان و حتي قبايل بدوي وجود داشته و دارد.

ادامه مطلب...

صفحه 2 از 5


صفحه ی کنونی: منجی