منجی

انديشه موعود در آيين يهود

فرستادن به ایمیل چاپ

يهوديان ـ كه خود را پيروان حضرت موسي(عليه السلام) مي­دانند ـ منتظر موعودند. در آثار ديني يهود و سِفرهاي تورات و ديگر كتاب‌هاي انبياي آنان، همواره به موعود اشاره شده است.

ادامه مطلب...

انديشة موعود در آيين مسيحيت

فرستادن به ایمیل چاپ

دين مسيحيت ـ به ويژه از ديدگاه مسائل معرفتي و شناختي ـ ادامه دين يهود است.

ادامه مطلب...

منجي در اديان قسمت چهارم

فرستادن به ایمیل چاپ

تعبير اديان، تسامحي و بنابر روش متداول علم دين شناسي است وگرنه از نظر قرآن و اسلام دینی است

ادامه مطلب...

موعود یهود

فرستادن به ایمیل چاپ

واژة «ماشيح » کلمه عبري و معادل واژة فارسي «مسيحا» است. ماشيح به معناي مسح شده يا تدهين شده به روغن مقدس مي‌باشد

ادامه مطلب...

عقيده به موعود در ميان يهوديان معاصر

فرستادن به ایمیل چاپ

عقيده به منجي و موعود که در متن دين يهود آمده است در ميان رهبران عصر حاضر اين دين نيز وجود دارد.

ادامه مطلب...

آنچه در باره موعود یهود باید دانست

فرستادن به ایمیل چاپ

1. اميد به تحقق وعدة الهي: آنچه  را در تمامي فراز و نشيب‌هاي تاريخي و جنگ و گريزها و اسارت‌ها سر پا نگاه داشت،

ادامه مطلب...

صفحه 4 از 5


صفحه ی کنونی: منجی