بي‌بي‌سي بر ضد مهدويت (1)

فرستادن به ایمیل چاپ

گويي موضوع مهدويت از دل‌مشغولي‌هاي بي‌بي‌سي شده است اين شبكه، به مناسبت‌هاي مختلف، به اين موضوع پرداخته و با نيرنگ‌هاي زيرکانه و شبهه‌هاي زهرآگين خود سعي مي‌کند ذهن خواننده‌ها را از مسير حقيقت منحرف کند. بي‌بي‌سي نماينده رسانه‌اي تفکري است که

 قرن‌ها دنيا را به استعمار کشيده و بارها با ايجاد مدعيان دروغين مهدويت در اسلام و مسيحيت، تلاش کرده است به اهداف شوم خود برسد.

 

شايد براي شما هم جالب باشد که بدانيد هميشه دولت انگليس از طرفداران مدعيان دروغين مهدويت بوده است و در طول قرن‌هاي گذشته، بارها مدعيان مختلفي را براي ايجاد شکاف در اعتقادات مردم تراشيده است.

 

نطفه تولد بسياري از مدعيان دروغين مهدويت در گذشته و حال، توسط صاحبان اصلي اين رسانه ايجاد شده است.

 

بي‌بي‌سي به تريبوني تبديل شده است که علاوه بر مخالفت‌هاي سياسي با دولت جمهوري اسلامي ايران، تلاش دارد با ايجاد شبهه‌ها و تزريق دروغ‌هايي در ذهن جوانان، پايه‌هاي اعتقادي مردم ايران را سست كند.

 

ما اين جا قصد پرداختن به انواع استعمار رسانه‌اي بي‌بي‌سي را نداريم و فقط به توجه خاصش به موضوع مهدويت مي‌پردازيم، تا متوجه شويد اين رسانة پير با شيوه‌هاي جديدش چگونه ميان ده خبر راست خود، يک خبر دروغش را در ذهن خواننده‌ها مي‌کارد و چگونه شبهه‌ها را مثل تخم علف‌هاي هرز مي‌پراکند.

 

شايد بپرسيد چرا مهدويت؟ جواب، ساده و صريح است؛ چون در دنياي امروز، انديشه شيعه و تفکر مهدويت است که همه خواب‌هاي امپرياليسم جهاني و صهيونيسم را به کابوس تبديل مي‌کند و دستشان را رو مي‌نمايد.

 

تفکر شيعه، موجي را در دنيا ايجاد کرده است که همه تارهاي عنکبوتي آن‌ها را ويران، و چشم‌هاي به خواب رفته را بيدار كرده است. شايد باورش براي شما هم سخت باشد که آن‌ها با همه ابزارهاي رسانه‌اي و پيشرفت‌هاي علمي و ابزارهاي جنگي و ...، بزرگ‌ترين کابوسشان را شيعه مي‌دانند و از هيچ تلاشي براي ريشه‌کني اين تفکر دست بر‌نمي‌دارند.

 

تفکر شيعه از ريشه‌هايي تشکيل شده که در هميشه تاريخ، برابر استعمارگران و مستکبران تاريخ ايستاده و آن‌ها را به نابودي کشانده است:

 

يکي تفکر سرخ (حسيني) شيعه است که مرگ را مي‌پذيرد؛ اما ظلم و استثمار را هرگز.

 

ديگري تفکر سبز (مهدوي) شيعه است که هميشه ايمان به حضور منجي موعود و اميد آمدنش، آن را به ايستادگي و آمادگي واداشته است.

 

اکنون که عصر رسانه‌ها است و استعمار نوين، از طريق رسانه‌ها انجام مي‌شود، رسانه‌هايي چون بي‌بي‌سي همه تلاش خود را براي خشکاندن اين ريشه‌ها به کار مي‌گيرند و گاه با بد جلوه دادن عاشوراي حسيني و گاه با توهم دانستن انتظار مهدوي سعي مي‌کنند شيعيان را از اين دو ريشه اساسي جدا کنند.

 

البته تاريخ هميشه شاهد بوده که تلاش آن‌ها بي‌اثر مانده است؛ چرا که خون حسين عليه السلام  در رگ‌هاي تاريخ جاري است و غير از شيعه و سني و مسيحي، همه مردم آزادة دنيا را تحت تاثير قرار داده و انقلاب هند و انقلاب‌هاي بسياري را سبب شده است. انتظار نيز توقع فردايي زيبا و آمدن منجي است كه بارقه اميد را در جان آزاديخواهان مي‌درخشاند.

 

از گوگل هم مي‌توانيد بپرسيد!

 

با جست‌وجوي کوتاهي، گوگل نشان مي‌دهد  تا کنون بيش از هزار صفحه درباره مهدويت و امام زمان و جمکران در سايت فارسي بي‌بي‌سي ذکر شده است که مخاطب اصلي آن، فارسي‌زبان‌هاي داخل و خارج است (به بخش‌هاي خبري ديگر بي‌بي‌سي به زبان انگليسي و توجه‌اش به مهدويت، در فرصت‌هاي آينده خواهيم پرداخت.)

 

نقاد زياد است، بي‌بي‌سي از کدام نوع است؟

 

بي‌بي‌سي کمتر سعي مي‌کند نقد بزند؛ چرا که جايگزيني براي تفکر مهدويت ندارد و کسي نقد مي‌زند که جايگزيني براي آنچه نقد مي‌زند داشته باشد. هدف بي‌بي‌سي مترقي‌تر از هدف صاحبان تفکر استعمار پير است؛ چرا که آن‌ها تلاش کرده‌اند با توليد مدعيان دروغين، جايگزيني براي موعود ايجاد کنند، تا توجه مردم را به منجي حقيقي کم کنند؛ اما اين شيوه در عصر کنوني چندان جوابگو نيست (نشانه آن هم تولد مدعيان فراوان در کنار هم و دسته دسته است). ظهور مدعيان دروغين فقط مي‌تواند آشفتگي ايجاد کند وگرنه، ديگر تاثيري در افکار مردم ندارد.

 

اما امواج شيطاني استعمار پير، سعي در حذف صورت مسأله دارد سعي دارد القا کند که مهدويت، خرافه‌اي بيش نيست و اين فکر، در طول تاريخ به هزار و يک علت مثل حمله مغول‌ها و ... به وجود آمده است. بي‌بي‌سي آن قدر کارشناس در اختيار دارد که سعي کند از جديدترين موضوعات روز براي زير سؤال بردن سنديت و حقيقي بودن مهدويت استفاده نمايد. حتي روحاني‌نماهايي که از ملت بريدند و در دامن استعمار پير افتادند، گاه با نوشتن نقدها و يادداشت‌هايي سعي در بي‌ريشه جلوه دادن موضوعاتي مثل مهدويت مي‌کنند که روزي با تکيه بر همان‌ها در ميان مردم، عزيز شدند.

 

در شماره بعد، با استفاده  از گزارش‌هاي بي‌بي‌سي به شما نشان خواهيم داد که بي‌بي‌سي درباره مهدويت دنبال چيست و چگونه تلاش دارد شبهه‌ها را در دل‌ها بکارد و افکار مردم را مسموم كند.

Families in Europe who are facing variant heartiness problem, these families can buy medicaments from the Web without recipe. There are different situation when people need purchase remedies from online apothecary. What drugs exist? For example Temovate cream is a topical corticosteroid. This remedy works by despondent the release of various chemicals that cause redness. Undoubtedly, you have to check with your health care provider to see whether one of these medicines is a right choice for you. Cialis is a medicament used to treat variant illnesses. What do you already know about order cialis online? What is the most momentous data you should know about order cialis online without prescription? As sure as a gun, for a lot of men, bringing up the problem in the first place is the toughest step. Men suffer from erectile dysfunction need occupational help. Some treatments will include couples therapy. A common class of antidepressants, which include Lexapro may cause problems in bed. There are side effects possible with any type of remedy. Like all medicines, Cialis can cause variant objectionable effects. Remember, if you have more questions about Cialis ask your physician.


صفحه ی کنونی: مهدی ستیزان مهدی ستیزان بي‌بي‌سي بر ضد مهدويت (1)