مجله امان

فرستادن به ایمیل چاپ

بسم الله الرحمن الرحیم

مجله امان


با توجه به خلاء موجود در فضاي عمومي جامعه و نبودن يك مجله عمومي مناسب براي نشر معارف مهدويت مركز تخصصي مهدويت حوزه علميه قم اقدام به انتشار مجله عمومي امان نموده است.

اين مجله پرمخاطف ترين مجله مهدوي كشور مي باشد كه با پشتوانه علمي اساتيد و دانش پژوهان مركز تخصصي مهدويت به فعاليت خود ادامه مي دهد.

با توجه به گشترش نشر الكترونيك و لزوم آگاهي جامعه بخصوص جوانان عزيز ، اقدام به راه اندازي پايگاه مجله امان نموديم . تا كساني كه امكان تهيه نسخه چابي آن را نداشته باشند به مراجعه به سايت اين مجله، بتوانند آن را مطالعه نمايند.

در اين سايت امكان ارائه نظر و نقد مقالات مجله وجود دارد و كاربران مي توانند از امكانات ديگر اين سايت استفاده نمايند.
صفحه ی کنونی: معرفی سایت های مرکز مجله امان