مجله انتظار

فرستادن به ایمیل چاپ

بسم الله الرحمن الرحیم

انتظار

فصل نامه انتظار با هدف فراهم كردن زمينه مناسب جهت نشر مقالات اساتيد و دانش پ‍‍ژوهان مركز و صاحب نظران عرصه مهدويت منتشر شد. كه سهم به سزاي در معرفي و گشترش فرهنگ مهدويت داشته است. مقالات اين فصل نامه بعد از چاپ بر روي سايت فصل نامه انتظار قرار مي گيرد.

سايت فصل نامه انتظار حاوی تمام شماره‌های این فصلنامه می‌باشد.
صفحه ی کنونی: معرفی سایت های مرکز مجله انتظار