ماه مبارک رمضان

فرستادن به ایمیل چاپ

رمضان، ماه خدا، ماه سخن گفتن خدا، ماه مردم، ماه بیدار شدن مردم، ماه آگاه کردن آن­ها که نمی انند، و ماه تذکر دادن

به آن ها که می­دانند، ماه برانگیختن آن­ها که نشسته اند، و ماه باز گرداندن آن ها که برگشته­اند، ماه نیرو دادن فریادی که در حال شکستن است، ماه گره کردن مشت هایی که باز می شوند، و قدم هایی که آهسته می گردند، ماه بسیج کردن سپاهی که متفرق است، و ...

 

رمضان با همه ی زیبایی ها و فیض و رحمت های بی کرانش از میان ما خاکیان رخت بربست و روزه داران؛ اینک پیروزی خویش بر سختی های گرسنگی و تشنگی و تمایلات و خواهش های نفسانی و خشم ها و شهوت ها را جشن می گیرند. از یک سو؛ از این­که توانسته اند با مراقبت های مستمر و محاسبه های دقیق از نفس، راه تزکیه ی درون را هموار کرده و به درجات و مراحلی از تقوا و عفاف نایل آیند، مسرور و مشعوفند، و از دیگر سو؛ در وداع با ماه خدا مغموم و اندوهناکند، و این غم و شادی؛ هر دو راهگشای بندگان مؤمن خدا به رشد و کمال معنوی است.
زیباترین تعابیر در وداع با رمضان سخنان و تعابیر حضرت سیدالساجدین، امام زین العابدین  است. با فرازهایی از این تعابیر زیبا و ژرف، رمضان را وداع می­گوییم:
بار خدایا! تو ما را به دین برگزیده و آیین مورد رضایت و راه سهل و آسان خود هدایت نمودی و نسبت به طریقه­ی تقرب به خودت و رسیدن به کرامتت ما را بصیرت دادی.
بارخدایا! و تو در زمره ی برگزیده ی این وظایف و اعمال ویژه ی از واجبات، ماه رمضان را قرار دادی، و از میان همه ی زمان ها و روزگارها اختیارش کرد ی و بر همه ی اوقات سال برتری اش نهادی، زیرا که در آن قرآن و نور نازل کردی و مردمان را بر به پای خاستن برای عبادت خود ترغیب فرمودی و شب قدر را که از هزار ماه بهتر است تجلیل نمودی؛ و چون رمضان را به ما عطا کردی، ما را بر دیگر امّت ها مقدم داشتی و ما به فرمان تو روز این ماه را روزه گرفتیم و با یاری تو شب را به قیام در عبادت سپری کردیم و این گونه خود را در معرض رحمتت که ما را در جوار آن نهاده ای، قرار دادیم و آن را وسیله­ای برای دریافت ثواب تو ساختیم و ...
و در آن چه از فضل و عطا از تو درخواست شود، بخشنده ای و نسبت به کسی که در راه قرب تو می کوشد، نزدیک هستی.
بار خدایا! ماه رمضان در میان ما بس ستوده زیست و ما را مصاحب و یاری نیکو بود و گران بهاترین سودهای مردم جهان را به ما ارزانی داشت؛ امّا چون زمانش به سررسید و عدد روزهایش به آخر، آهنگ رحیل کرد.
بارخدایا! اینک ما با رمضان وداع می کنیم، همچون وداع با عزیزی که فراقش بر ما گران است و رفتنش ما را غمگین و گرفتار وحشت و تنهایی کند؛ عزیزی که او را بر ما پیمانی است که باید نگه داریم و حرمتی که باید رعایت کنیم و حقی که باید ادا نماییم؛ پس اکنون می­گوییم:
بدرود ای بزرگ ترین ماه خداوند و ای عید اولیای خدا؛ بدرود ای گرامی ترین اوقاتی که ما را مصاحب و یار بودی؛ ای بهترین ماه در همه ی روزها و ساعت­ها.
بدرود که آزادشدگان از عذاب خداوند، در تو چه بسپارند، و چه نیکبخت است آن که حرمت تو را نگه داشت.
بدورد که چه بسا گناهان که از نامه ی عمل ما زدودی و چه بسا عیب ها که پوشیده داشتی.
بدرود ای ماهی که تا تو بودی، امن و سلامت بود.
بدرود ای آن که در مصاحبت تو نه کراهت بود، و نه در معاشرتت ناپسندی.
بدرود که سرشار از برکات بر ما آمدی و ما را از آلودگی­های گناه شست و شو دادی.
بدرود که به هنگام وداع از تو نه غباری به دل داریم و نه از روزه ات ملالتی در خاطر.
بدرود که چه بدی ها با آمدنت از ما دور شد و چه خیرات که ما را نصیب آمد.
بدرود تو را و آن شب قدر تو که از هزار ماه بهتر است.
بار خدایا! ما آشنای این ماهیم، ماهی که ما را بدان شرف و منزلت دادی و بر برکت نعمت و احسان خویش، روزه داشتنش را توفیق دادی؛ در حالی که مردمان شقی قدرش را نشناختند و با شور بختی خویش از فضیلتش محروم ماندند.
ای خداوند! تو بودی که ما را برگزیدی و به شناخت این ماه توفیق عنایت کردی و به سنت آن راه نمودی؛ تو بودی که ما را توفیق روزه  داشتن و نماز گزاردن ارزانی داشتی، هرچند ما قصور ورزیدیم و اندکی از بسیار به جای آوردیم.
بارخدایا! حمد تو راست در حالی که به بدکرداری خویش اقرار می­کنیم و به تبهکاری خویش معترفیم! ... عذر تقصیر ما را در ادای حق خود بپذیر و ...
بارخدایا! در این ماه اگر قصد گناه کرده ایم، یا مرتکب آن شده­ایم، یا به عمد خطایی از ما سرزده، یا از سر فراموشی ستمی بر خود روا داشته­ایم، یا پرده ی حرمت دیگری را دریده ایم، بارخدایا بر محمد9 و خاندانش درود بفرست و گناه ما را در پرده­ی اغماض فرو پوش و ما را عفو کن و در برابر دیدگان شماتت کنندگان قرار مده و زبان طاعنان در حق ما دراز مگردان و ما را به رأفت پایان نیافتنی و فضل و کرم نقصان ناپذیر خود به کاری برگمار که خطاهایی را که در این ماه مرتکب شده ایم و تو آن را نپسندیده­ای، از میان ما ببرد یا فرو پوشد.
بارخدایا! اگر کسی از بندگان تو، حق این ماه را آن چنان که شایسته ی اوست رعایت کرده و حرمتش نگه داشته و وظایف خود و احکام آن را به جای آورده و از گناهان پرهیز کرده و به تو تقرب جسته، آن­سان که خشنودی تو نصیبش شده و رحمت تو بر او روی نهاده؛ همانند مزدی که او را می دهی، از خزانه­ی بی­نیازی ات به ما نیز ارزانی دار و چند برابر آن از فضل خود عطا فرمای، که خزائن فضل تو را نقصان نیست؛ بلکه همواره در افزایش است. و معادن احسان تو دستخوش فنا نشود و بخشش تو چه بخششی گواراست.
ای خداوند! ما در این روز فطر، روز عید و شادمانی مؤمنان، روز اجتماع مسلمانان به گرد یکدیگر، از هرگناه که مرتکب شده ایم و از هر کار زشت که از این پیش از ما سر زده، و از هر خیال بد که در دل خود پنهان داشته ایم، توبه
می­کنیم؛ توبه­ی کسی که در دل خیال بازگشتش به گناه نیست و بار دیگر به گناه باز نگردد؛ توبه­ای بی بازگشت؛ عاری از هرگونه شک و ریب.
بارخدایا! چنین توبه ای را از ما بپذیر و از ما خشنود شو و ما را در آن توبه ثابت قدم گردان.
بارخدایا! ما را در شمار توبه کنندگانی درآور که محبت خود را به آنان ارزانی داشته­ای و پذیرفته­ای که به طاعت تو باز گردند؛ ای دادگرترین دادگران.
بارخدایا! از پدران و مادران و هم­کیشان ما، آنان که دیده از جهان بسته­اند و آنان که هنوز جام مرگ ننوشیده اند در گذر.
بارخدایا! بر محمد  پیامبر ما و خاندان او درود بفرست، هم­چنان که بر ملائکه­ی مقربین خود درود فرستاده­ای؛ و بر او و خاندانش درود بفرست، آن سان که بر پیامبران مرسل خود درود فرستاده ای؛ و درود بفرست بر او و خاندانش، آن سان که بندگان صالح خود را درود فرستاده­ای، درود برتر از درود آن ها، ای پروردگار جهانیان؛ درودی که برکت آن به ما رسد و سود آن نصیب ما گردد و سبب استجابت دعای ما  شود؛ که تو کریم تر کسی هستی که بدو رغبت توان یافت و کارسازترین کسی هستی که بدو توکل توان کرد و تو خود بخشنده­ترین کسان به سائلان درگاه خود هستی.
﴿و أنت علی کل شیء قدیر﴾([1])
[1]. دعای 45 صحیفه­ی سجادیه، دعای وداع با ماه رمضان.
پدید آونده : زهرا عاشوری

 

Families in Europe who are facing variant soundness problem, these families can buy medicaments from the Web without prescription. There are different situation when folk need purchase remedies from online drugstore. What drugs exist? For example Temovate cream is a topical corticosteroid. This remedy works by depressing the release of various chemicals that cause redness. Undoubtedly, you have to check with your heartiness care provider to see whether one of these medicines is a right choice for you. Cialis is a preparation used to treat variant illnesses. What do you already know about order cialis online? What is the most momentous info you should know about order cialis online without recipe? As sure as a gun, for a lot of men, bringing up the problem in the first place is the toughest step. Men suffer from erectile dysfunction need professional help. Some treatments will include couples therapy. A common class of antidepressants, which include Lexapro may cause problems in bed. There are side effects possible with any type of drug. Like all medicines, Cialis can cause variant objectionable effects. Remember, if you have more questions about Cialis ask your physician.


صفحه ی کنونی: صفحه اصلی