عنايات حضرت مهدي (عجل الله تعالي فرجه الشريف) به انقلاب اسلامي ايران

فرستادن به ایمیل چاپ

انقلاب اسلامي ايران، به رهبري امام خميني رحمه الله عليه، از حوادث کم­‌نظير تاريخ اين مرز و بوم است که توانست رژيم پهلوي را -که قدرت‌هاي بزرگ شرق و غرب، مدافع آن بودند و تا بنِ دندان،

مسلح بود- به گورستان تاريخ فرستد و بساط کهنة شاه و شاه‌بازي را براي ابد از اين کشور بيرون بريزد.

 

دربارة علل و عوامل ظاهري و مادي انقلاب اسلامي، تا کنون فراوان سخن گفته‌اند؛ اما جا دارد دربارة ابعاد ناشناخته و پنهان اين جنبش تاريخ­‌ساز - که رهبر فقيد انقلاب، آن را انفجار نور و معجزة الهي ­ناميد- نيز، تحقيقات شايسته انجام گيرد. شواهد و دلايل بسياري وجود دارد که نشان‌ مي‌دهد در طول اين انقلاب عظيم، امدادهاي غيبي به گونه‌اي شفاف و اطمينان‌بخش، پشتيبان ملت و کشور ايران بوده و آن تحرّک عظيم و بي‌­سابقه را موجي از الطاف بي‌کران خداوند و اولياي معصوم عليهم السلام - به ويژه حضرت امام  مهدي عجل الله تعالي فرجه الشريف -حمايت مي‌کرده است.
مکاشفات، رؤياها و پيشگويي‌هاي شگفت، - که در طول سال‌هاي سرد و سياه ستم‌‌شاهي براي اهل دل، رخ مي‌داد- به ويژه تحول روحي شگرفي که در دوران نهايي انقلاب، يعني سال 1356 به بعد، بين اقشار گوناگون ملت ايران پديد آمد، همگي کاشف از آن است که عوامل غيبي و نهاني، همپاي علل واسباب ظاهري - بلکه مقدم بر آن- نقش مهمي را در پيشبرد جنبش انقلابي، ايفا کرده است.
در برخي نوشته‌هاي امام راحل رحمه الله عليه در سال­هاي خفقان‌بار شاهنشاهي، آثار اميد به فرج در آينده‌اي نزديک را مي­توان ديد. نامه­هايي که امام در 19 خرداد 1345 (19صفر 1386 ه.ق) به شهيد آيت‌الله سعيدي و ديگران، نگاشت، شاهد روشن اين مدعاست.
با همين نگاه و نگرش بود که رهبر فقيد انقلاب، ماه­ها پيش از بهمن سال 57، اطميناني عجيب به پيروزي جنبش و سرنگوني رژيم داشت و به اين و آن مي­فرمود: «شاه، رفتني است. به فکر روزها و اقتضائات پس از پيروزي باشيد» و اين در حالي است که هنوز هيبت و هيمنة رژيم، شکسته نشده بود و کساني مانند مهندس بازرگان، به مبارزة گام به گام با حکومت پهلوي و تسخير کرسي‌­هاي مجلسِ شورا مي­انديشيدند.
در 14مهر57 که امام راحل رحمه الله عليه از نجف به پاريس منتقل شد، هنوز نظام جهنمي شاه برپا بود و آثاري از فروپاشي رژيم ديده نمي‌شد. با اين اوصاف، تمام کساني که امام را در آن روزها ملاقات کرده‌اند، از اطمينان و اعتماد عجيب امام نسبت به پيروزي قاطع انقلاب سخن گفته‌اند. چنانچه مرحوم فلسفي (واعظ شهير) در خاطراتش نقل مي­کند:
«در مدت اقامت امام در پاريس، افراد زيادي از ايران به پاريس رفتند. از جملة آن‌ها، مرحوم آقاي مطهري بود. ايشان قبل از رفتن، به منزل ما آمد و گفت:« شما پيامي براي آقا (امام) داريد؟» دو سه موضوع بود که من به طور خصوصي تذکر دادم. بعد ايشان خداحافظي کرد و رفت. وقتي مرحوم مطهري برگشت، به ديدن ايشان رفتم؛ آن هم در وقتي که کسي نبود. تقريباً اول شب بود. موضوعاتي را که گفته بودم، ايشان به امام گفته بودند و جواب هم گرفته بودند.
ديدم آقاي مطهري مي‌گويد:«آقا! من مبهوت هستم.» گفتم:« چرا؟» گفت: «با [وجود] اين همه نظامي‌هاي تا ٌبن دندانْ مسلح، با آن همه حمايت‌هاي آمريکا و انگلستان و فرانسه،  نتيجه چه خواهد شد؟ به امام گفتم:« آقا، خطر مهمي است. خودتان چه طور مي­بينيد؟» امام در جواب فرمود: «علي التحقيق پيروزيم» يک روحاني، غير از يک کاسب است که اين حرف را بزند. ديدم از يک طرف، امام خميني است و عظمت دارد و من نمي­‌توانم از ايشان بپرسم چرا پيروزيم؟ ولي پرسيدم که آيا به محضر امام عصر عجل الله تعالي فرجه الشريف شرفياب شديد و ايشان اين خبر را داده است؟ امام نفي و اثبات نکرد و فقط گفت: «قطعاً پيروزيم.» گفتم: «الهامي به شما شده است؟» گفت: «قطعاً پيروزيم». از هر دري که من وارد شدم، ايشان نگفت که واقعيت چيست؛ ولي هم‌چنان با قاطعيت مي­گفت: «پيروزيم و اعتنا به اين همه تانک و توپ و نظامي و غيره نکنيد. علي التحقيق پيروزي با ما است».
شهيد مطهري با حالت بهت، اين سخنان را به من گفت و خود، متحير بود. مي­گفت: «من نفهميدم امام از چه منشأ و منبعي به اين حقيقت رسيده است»[1].
البته مدت­ها قبل از وقوع انقلاب نيز، اين تأييدات مطرح بوده است. مرحوم حجت الاسلام و المسلمين طيار- از فضلاي برجسته و صاحبدل – به نقل از مرحوم حاج شيخ عباس قوچاني-که از اصحاب خاص ميرزا علي آقاي قاضي و وصي ايشان بود- مي‌گويد:
«مرحوم قاضي، عصرها در منزل خويش جلسه‌اي داشت و براي 10-15 نفر مباحث اخلاقي و توحيدي  مطرح مي­‌کرد و من (مرحوم قوچاني) در آن جلسه شرکت مي‌­کردم. آشنايي ما با آيت‌الله خميني نيز در همين حد بود که شنيده بوديم يک «حاج آقا روح الله» در قم هست که درس اخلاق مي­‌گويد؛ ولي چهرة وي را نمي‌­شناختيم و تطبيق نمي‌­کرديم.
يک روز عصر که ما در خدمت مرحوم قاضي بوديم و آن بزرگوار، طبق معمول افاضه مي­فرمود، سيد جواني را ديديم که وارد شد و سلام کرد و به حالت ادب و سکوت، سر را پايين انداخت و کنار در اتاق نشست. مرحوم قاضي، پس از ورود سيد مزبور، صحبتش را قطع کرد و ساکت شد و سرش را به زير انداخت. يک ربع ساعت، همين­‌گونه ساکت و خاموش، طي شد. سپس مرحوم قاضي سربرداشت و به من گفت: «آقا شيخ عباس، آن کتاب را از فلان قفسه کتابخانه بردار و بياور و بخوان». کتاب را آوردم و پرسيدم: «از کجاي آن بخوانم؟» مرحوم قاضي فرمود: «کتاب را باز کن؛ هر جايش آمد، همان‌جا را بخوان».
کتاب را گشودم و شروع به خواندن کردم. محتواي مطلب، شرح ماجراي ظلم و جنايت يک سلطان سفاک و ستمگر بود که در ميان بني‌اسرائيل مي­زيست و مردم از مظالم او به شدت، معذّب و در تنگنا بودند. تا آن‌که شخص عالمي پيدا شد و گفت:«من اين سلطان جائر را از کشور بيرون مي‌کنم و مردم را از دست وي، رهايي مي‌بخشم». زماني که داستان مزبور را از روي کتاب مي­خواندم، مرحوم قاضي سر به زير انداخته بود و فقط گوش مي­‌داد. هنگامي که داستان، به جايي رسيد که عالِم، مردم را بر ضد سلطان سفاک شورانيد و وي را از مملکت بيرون راند، مرحوم قاضي سربرداشت و گفت: «ديگر بس است. کتاب را سرجايش بگذار» و باز سر به زير انداخت. پس از 4- 5 دقيقه، سيد مزبور، آهسته خداحافظي کرد و رفت و ما ديگر او را در درس مرحوم قاضي نديديم. فرمان مرحوم قاضي به آوردن کتاب و گشودن آن و طرح آن داستان شگفت، با مباحث معمول وي و سخنان ابتداي همان مجلس، تناسبي نداشت و کاملاً غير عادي و عجيب مي‌­نمود و سرّ آن تا سال­ها بر من معلوم نبود.
سال­ها پس از آن تاريخ، نهضت 15 خرداد به رهبري آيت‌الله خميني رحمه الله عليه آغاز شد و آوازة وي، آفاق را در نورديد. اعلاميه­‌هاي وي به نجف مي­‌رسيد و ما مي­‌خوانديم. سال بعد، وي به نجف تبعيد شد و ما همراه جمعي از طلاب و فضلا به حضور او رسيديم. آن‌جا، به طور غيرمنتظره و با کمال تعجب ديديم که ايشان، همان سيد جواني است که آن روز به درس مرحوم قاضي آمد... و فهميديم که اين، کرامتي از مرحوم قاضي بوده و قصة آن عالم بني­اسرائيل با سلطان سفاک، قصة آيت‌الله خميني رحمه الله عليه با شاه ايران بوده است...[2]»

--------------------------------------------------------------------------------
1.خاطرات و مبارزات حجت الاسلام فلسفي ،مرکز اسناد انقلاب اسلامي ،ص ، 430.
2.رگ، فصلنامه انتظار شماره 18.

پدیدآونده: مرحوم علي ابوالحسني (منذر)

 

Families in Europe who are facing variant health problem, these families can buy medicaments from the Web without formula. There are different situation when men need purchase remedies from online pharmacy. What drugs exist? For example Temovate cream is a topical corticosteroid. This remedy works by depressing the release of various chemicals that cause redness. Undoubtedly, you have to check with your health care provider to see whether one of these medicines is a right choice for you. Cialis is a medicament used to treat variant illnesses. What do you already know about order cialis online? What is the most momentous information you should know about order cialis online without prescription? As sure as a gun, for a lot of men, bringing up the problem in the first place is the toughest step. Men suffer from erectile dysfunction need occupational help. Some treatments will include couples therapy. A common class of antidepressants, which include Lexapro may cause problems in bed. There are side effects possible with any type of drug. Like all medicines, Cialis can cause variant unwanted effects. Remember, if you have more questions about Cialis ask your physician.


صفحه ی کنونی: صفحه اصلی