خسته تا جمكران

فرستادن به ایمیل چاپ

به مناسبت هفته دفاع مقدس یادی کرده باشیم از دلاوری ها و رشادت های رزمندگان و شهدای 8 سال جنگ تحمیلی به همین بهانه  خاطره ای  از شهيد  مصطفي رداني پور از سرداران شهید خدمتتان بیان می کنیم

دو مرحله، در عمليات بيت المقدس آمده بود خط مرزي شلمچه با لباس سپاه و عمامه به سر. دو تا بي سيم چي دنبال او مي دويدند . دوربين کشيده بود و شبکه برق منطقه عمومي بصره را نشان مي­داد و مي گفت: اگر هدف عمليات خرمشهر نبود  مي توانستيم بصره را تصرف کنيم. همان وقت يک بسيجي آمده بود و مي پرسيد: بالباس خون آلود مي شود نماز خواند يا نه؟  با حوصله جواب او را داد و مقداري هم چرب و نرم تر از حد معمول. به او گفتم . اين بنده خدا هم فرصت گير آورده .عاشق عمامه تو شده  گفت:
«وقتي اون سؤال شرعي مي پرسه به ويژه از نماز، من ديگه فرمانده نيستم.
اين همون چيزيه که من مي­خوام.»
« با توسل به اهل بيته که مي شه يه جايي رسيد. يه جرقه کافيه تا تو رو از اين رو به اون رو کنه. آدم ديگه­اي مي­شي. من توي توسل­هاي قبل از عمليات دنبال اين حال و هوا براي بچه ها هستم.»
براي من نگاه کردن به مصطفي عبرت بود و لحظه لحظه درخشش اين جرقه را در او مي­ديدم. اين همه تحول از کجا بود؟
يکبار مي گفت:
« در قم که درس مي­خوندم روزهاي پنج شنبه مي رفتم عملگي ، خسته و کوفته ، غروب راه مي­افتادم طرف جمکران .مثل ديوانه ها، پابرهنه، تا اونجا يابن الحسن يابن الحسن مي گفتم».
هميشه با خودم مي گويم مصطفي هر چه داشت از توسل ايام طلبگي بود. خالص. خالص.
برگرفته از كتاب بوي باران، سيد علي بني لوحي

 

Families in Europe who are facing variant heartiness problem, these families can buy medicaments from the Web without recipe. There are various situation when humanity need purchase remedies from online drugstore. What drugs exist? For example Temovate cream is a topical corticosteroid. This remedy works by dismal the release of various chemicals that cause redness. Undoubtedly, you have to check with your soundness care provider to see whether one of these medicines is a right choice for you. Cialis is a cure used to treat variant illnesses. What do you already know about order cialis online? What is the most momentous information you should know about order cialis online without recipe? As sure as a gun, for a lot of men, bringing up the problem in the first place is the toughest step. Men suffer from erectile malfunction need occupational help. Some treatments will include couples therapy. A common class of antidepressants, which include Lexapro may cause problems in bed. There are side effects possible with any type of medicine. Like all medicines, Cialis can cause variant objectionable effects. Remember, if you have more questions about Cialis ask your physician.


صفحه ی کنونی: مهدی یاوران خسته تا جمكران