تفسیر آیات مهدوی - آیه 35 س.وره یونس

فرستادن به ایمیل چاپ

- «أَ فَمَن يهَْدِى إِلىَ الْحَقّ‏ِ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ أَمَّن لَّا يهَِدِّى إِلَّا أَن يهُْدَى‏ فَمَا لَكمُ‏ْ كَيْفَ تحَْكُمُونَ» (یونس/35) پس، آيا كسى كه به سوى حقّ رهبرى مى‏كند سزاوارتر است مورد پيروى قرار گيرد يا كسى كه راه نمى‏يابد مگر آنكه هدايت شود؟ شما را چه شده، چگونه داورى مى‏كنيد؟
عبد الرحمن بن مسلمه نقل كرده كه گفت: به حضرت صادق (عليه السّلام) عرض كردم: مردم (اهل سنت) ما را سرزنش مي¬كنند و مي گويند وقتى دو صدا (هنگام ظهور مهدى) شنيده شود از كجا مي توان فهميد كدام حق و كدام باطل است؟ حضرت پرسيد: شما چه جوابى به آنها مي دهيد؟ عرض كردم: جوابى به آنها نمي دهيم. فرمود: بگوئيد: كسى كه پيش از وقوع آن عقيده به اين بانگ آسمانى دارد بعد از وقوعش نيز حق را تشخيص داده و آن را تصديق مي كند قال اللَّه تعالى: أَ فَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَق....»‏
پیام ها
1-    از برنامه‏هاى اصلى پروردگار در برابر بندگان، هدايت آنها به سوى حق است.
2-    كسى شايسته پيروى است كه به حقّ راهنمايى مى‏كند.
3-    هدايت صحيح، به علم گسترده و مصون از خطا نيازمند است. لذا جز خداوند و كسانى كه او به عنوان راهنما تعيين كرده، ديگران نمى‏توانند هادى باشند. بت‏ها و طاغوت‏ها و افرادی که خود نیازمند هدایتند، چگونه مى‏توانند هادى باشند؟
4-    یکی از راه های آگاهی و هدایت مردم به سوی امر ظهور و انتخاب راه صحیح، ندای آسمانی است.


صفحه ی کنونی: قرآن تفسیر آیات مهدوی - آیه 35 س.وره یونس