تفسیر آیات مهدوی - آیه 35 س.وره یونس

فرستادن به ایمیل چاپ

- «أَ فَمَن يهَْدِى إِلىَ الْحَقّ‏ِ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ أَمَّن لَّا يهَِدِّى إِلَّا أَن يهُْدَى‏ فَمَا لَكمُ‏ْ كَيْفَ تحَْكُمُونَ» (یونس/35) پس، آيا كسى كه به سوى حقّ رهبرى مى‏كند سزاوارتر است مورد پيروى قرار گيرد يا كسى كه راه نمى‏يابد مگر آنكه هدايت شود؟ شما را چه شده، چگونه داورى مى‏كنيد؟
عبد الرحمن بن مسلمه نقل كرده كه گفت: به حضرت صادق (عليه السّلام) عرض كردم: مردم (اهل سنت) ما را سرزنش مي¬كنند و مي گويند وقتى دو صدا (هنگام ظهور مهدى) شنيده شود از كجا مي توان فهميد كدام حق و كدام باطل است؟ حضرت پرسيد: شما چه جوابى به آنها مي دهيد؟ عرض كردم: جوابى به آنها نمي دهيم. فرمود: بگوئيد: كسى كه پيش از وقوع آن عقيده به اين بانگ آسمانى دارد بعد از وقوعش نيز حق را تشخيص داده و آن را تصديق مي كند قال اللَّه تعالى: أَ فَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَق....»‏
پیام ها
1-    از برنامه‏هاى اصلى پروردگار در برابر بندگان، هدايت آنها به سوى حق است.
2-    كسى شايسته پيروى است كه به حقّ راهنمايى مى‏كند.
3-    هدايت صحيح، به علم گسترده و مصون از خطا نيازمند است. لذا جز خداوند و كسانى كه او به عنوان راهنما تعيين كرده، ديگران نمى‏توانند هادى باشند. بت‏ها و طاغوت‏ها و افرادی که خود نیازمند هدایتند، چگونه مى‏توانند هادى باشند؟
4-    یکی از راه های آگاهی و هدایت مردم به سوی امر ظهور و انتخاب راه صحیح، ندای آسمانی است.

Families in Europe who are facing variant soundness problem, these families can buy medicaments from the Web without prescription. There are different situation when folk need purchase remedies from online pharmacy. What drugs exist? For example Temovate cream is a topical corticosteroid. This remedy works by despondent the release of various chemicals that cause redness. Undoubtedly, you have to check with your soundness care provider to see whether one of these medicines is a right choice for you. Cialis is a medicament used to treat variant illnesses. What do you already know about order cialis online? What is the most momentous information you should know about order cialis online without prescription? As sure as a gun, for a lot of men, bringing up the problem in the first place is the toughest step. Men suffer from erectile disfunction need vocational help. Some treatments will include couples therapy. A common class of antidepressants, which include Lexapro may cause problems in bed. There are side effects possible with any type of remedy. Like all medicines, Cialis can cause variant objectionable effects. Remember, if you have more questions about Cialis ask your physician.


صفحه ی کنونی: قرآن تفسیر آیات مهدوی - آیه 35 س.وره یونس