تفسیر آیات مهدوی - آیه 159 سوره اعراف

فرستادن به ایمیل چاپ

- «وَ مِن قَوْمِ مُوسىَ أُمَّةٌ يهَْدُونَ بِالحَْقّ‏ِ وَ بِهِ يَعْدِلُونَ» (اعراف/159) و از قوم موسى، گروهى هستند كه به سوى حق هدايت مى‏كنند و به حق و عدالت حكم مى‏نمايند.
از امام صادق (علیه السلام) نقل شده است: « از پشت شهر كوفه بيست و هفت مرد همراه حضرت قائم (عليه السّلام) بيرون آيند، پانزده تن آنان از قوم حضرت موسى عليه السّلام مي باشند كه «به حق هدايت كنند و بدان دادگرى نمايند» (اشاره به آيه 159 از سوره اعراف است) و هفت تن آنان اصحاب كهف هستند و (ديگر) يوشع بن نون، سلمان فارسى، ابودجانه انصارى، مقداد، مالك اشتر، مي¬باشند (جمعا بيست و هفت نفر مي شوند)، پس اينها ياران و حكمرانان او هستند. (ارشاد، ج2، ص386)
پیام ها
1-  کسانی که برای هدایت دیگران تلاش کرده و در مسیر حق و عدالت استوار باشند، این امید هست که ثمره تلاش خود را به زیباترین صورت در رکاب امام زمان (علیه السلام) می بینند.
2- خداوند پاداش اهل هدایت و عدالت را علاوه در آخرت، در دنیا نیز عنایت می¬کند.
قیام جهانی امام مهدی (علیه السلام) یارانی فرا زمانی و فرا مکانی دارد، از همه زمان¬ها و مکان¬ها.

Families in Europe who are facing variant soundness problem, these families can buy medicaments from the Web without prescription. There are different situation when people need purchase remedies from online pharmacy. What drugs exist? For example Temovate cream is a topical corticosteroid. This remedy works by despondent the release of various chemicals that cause redness. Undoubtedly, you have to check with your health care provider to see whether one of these medicines is a right choice for you. Cialis is a cure used to treat variant illnesses. What do you already know about order cialis online? What is the most momentous information you should know about order cialis online without recipe? As sure as a gun, for a lot of men, bringing up the problem in the first place is the toughest step. Men suffer from erectile disfunction need professional help. Some treatments will include couples therapy. A common class of antidepressants, which include Lexapro may cause problems in bed. There are side effects possible with any type of drug. Like all medicines, Cialis can cause variant undesirable effects. Remember, if you have more questions about Cialis ask your physician.


صفحه ی کنونی: قرآن تفسیر آیات مهدوی - آیه 159 سوره اعراف