ملاقات گرایی و آسیب های آن!

فرستادن به ایمیل چاپ

از آسيب­هايي كه در عصر غيبت براي منتظران اتفاق مي­افتد، مدعياني هستند كه بي­دليل يا به ساده­ترين اتفاق، ادعاي ملاقات مي­كنند، يا كساني كه تمام وظيفه خويش را رسيدن به ديدار حضرت مي­پندارند

واز باقي وظايف غافل­شده وافراد را تنها به اين عمل، به عنوان برترين وظيفه، فرا مي­خوانند.

پيامدها
1.يأس و نااميدي در اثر عدم توفيق ديدار.
2.توهم گرايي و خيال پردازي
3.رويكرد به شيّادان و مدّعيان مهدويت، نيابت و مدّعيان ملاقات.
4. دور ماندن از انجام وظايف اصلي، به دليل اهتمام بيش از اندازه و غير متعادل به ديدار.
5. بدبيني به امام(عجل الله تعالی فرجه الشریف) به علت عدم ديدار
خاستگاه
1.نبود بصيرت و آگاهي نسبت به دين و نشناختن وظايف اصلي و فرعي.
2.توهم  و خيال پردازي.
3. هواي نفس.
درمان
مهم ترين راه درمان اين آسيب، توجه و رويكرد به منابع اصيل، معارف ناب دين در پرتو مراجعه به علماي راستين است كه در اين صورت، براي ما روشن مي شود كه بسياري امور مطلوب و خوب هستند، امّا خداي متعال آن ها را به عنوان وظيفه بر دوش ما ننهاده (مانند ملاقات حضرت ولي عصر) يا اين كه در ميان تكاليف و وظايف ديني رتبه بندي وجود دارد و در مقام عمل، لازم است به درجه اهميت و ضرورت آن ها توجه شود. به راستي در ميان وظايفي مانند تقوا، خودسازي، تكاليف اجتماعي، انتظار و ... ملاقات چه جايگاهي دارد؟!


[1] مدتي قبل، در نشريه­ خورشید مکه ، (ش 17 و 21) آيه و عبارتي منسوب به امام زمان4 چاپ شده بود و به خط ايشان، (با تصريح اين كه دقيقاً از روي خط امام، تصوير گرفته­اند) اما متوهّمان غافل از اين بودند كه آية نوشته شده كاملا اشتباه است. (يعني نعوذبالله امام آيه را اشتباه نوشته است(

[2]
همايشي دانشجويي­دريكي از شهرها برقرار شده بود. پس از پايان همايش، دانشجويي مي­گفت: مدتي جمكران مي­آمدم براي اين كه آقا را ببينم، چون موفق نشدم قهر كردم.

Families in Europe who are facing variant health problem, these families can buy medicaments from the Web without prescription. There are different situation when folk need purchase remedies from online pharmacy. What drugs exist? For example Temovate cream is a topical corticosteroid. This remedy works by despondent the release of various chemicals that cause redness. Undoubtedly, you have to check with your soundness care provider to see whether one of these medicines is a right choice for you. Cialis is a preparation used to treat variant illnesses. What do you already know about order cialis online? What is the most momentous information you should know about order cialis online without recipe? As sure as a gun, for a lot of men, bringing up the problem in the first place is the toughest step. Men suffer from erectile disfunction need professional help. Some treatments will include couples therapy. A common class of antidepressants, which include Lexapro may cause problems in bed. There are side effects possible with any type of remedy. Like all medicines, Cialis can cause variant objectionable effects. Remember, if you have more questions about Cialis ask your physician.


صفحه ی کنونی: ملاقات ملاقات گرایی و آسیب های آن!