كلام ناب مرتضي چه دير شد ظهور تو..

فرستادن به ایمیل چاپ

دلم به عشق وصل تو خمار شد نيامدي
و آسمان شهر ما غبار شد نيامدي

غروب خستة دلم چه شد طلوع روشن
و ماه هم در آسمان چه تار شد نيامدي
امير بي‌قرينه‌ام كجاست روز وصل تو
و دل بدون عشق، تار و مار شد نيامدي
كلام ناب مرتضي چه دير شد ظهور تو
و روز هجر، بي‌شعار شد نيامدي
سلام صبح فاطمه به آن دو چشم مست تو
و دوري‌ات بلند مثل روزگار شد نيامدي

 


صفحه ی کنونی: دل نوشته و شعر دل نوشته و شعر كلام ناب مرتضي چه دير شد ظهور تو..