فان فلوتن خاورشناسی از هلند

فرستادن به ایمیل چاپ

فان فلوتن  (1903 ـ 1866) از خاور‌شناسان هلندي و از شاگردان يكي از اسلام‌شناسان هم وطن خويش دخویه و همچنین دارمستتر و سنوك هرگرونج  مي‌باشد. وي در زمينه آثار تاريخي و ادبي از فرهنگ اسلامي به تصحيح و ترجمه چند اثر و به نگارش چند كتاب پرداخته است كه مهمترين آثار او در زمينه تصحيح و ترجمه عبارتند از:
1. كتاب مفاتيح العلوم خوارزمي (1895).
2. كتاب البخلاء جاحظ (1900).
3. رساله هاي كوتاهي از جاحظ (1903).
و تاليفات وي عبارتند از:
1. عزيمت عباسيان به خراسان (در سال1890 به زبان هلندي نوشته است).
2. پژوهش‌هايي درباره عرب سالاري، تشيع و عقايد مهدويت در دوره أموي (در سال 1894 در آمستردام به زبان فرانسوي نوشته است).
از مهمترين آثار فان فلوتن درباره اسلام، كتاب دوم اوست. اين كتاب با عنوان «السياده العربيه و الشيعه و الاسرائيليات في عهد بني اميه»  در سال 1965 به وسيله دكتر حسن ابراهيم حسن و محمد زكي ابراهيم به زبان عربي و به وسيله سيد مرتضي هاشمي حائري با عنوان «تاريخ شيعه و علل سقوط بني اميه» به زبان فارسي ترجمه شده است.
دكتر حسن ابراهيم حسن، مترجم كتاب فلوتن به زبان عربي، در مقدمه اين كتاب مي‌گويد، آنگاه من در دانشگاه لندن دانشجوي رشته تاريخ اسلام بودم، استاد توماس ارنولد در سخنراني‌هاي خود به كتاب فان فلوتن اشاره مي‌نمود و از آن تعريف مي‌كرد و اين امر موجب شد تا من پس از اتمام تحصيل تصميم گرفتم با كمك دوستم محمد زكي ابراهيم اين كتاب را به عربي ترجمه كنم. وي مي‌افزايد كه اين كتاب را از مهمترين منابع تاريخي در باره شيعه و در باره عصر بني اميه يافتم و به همين جهت در صدد شدم تا آن را به زبان عربي ترجمه كنم.
همچنین ترجمه عربی دیگری از این کتاب نيز به وسيله دكتر ابراهيم بيضون، انديشمند شيعي همراه با نقد و بررسي، با عنوان «السيطره العربيه و التشيع و المعتقدات المهديه في ظل خلافه بني اميه» ارائه شده است. دكتر ابراهيم بيضون در جنوب لبنان در سال 1951 متولد شد. شيعي است و دكتراي خود را در رشته تاريخ اسلامي از دانشگاه فرانسه دريافت نموده است. وي بر خلاف ترجمه ديگر اين كتاب كه به وسيله دكتر حسن ابراهيم حسن انجام شده، برخودار از مباحث نقد و تحليل است و در بخش‌هايي از كتاب به انتقاد از مباحث فان فلوتن پرداخته است.

 

Families in Europe who are facing variant health problem, these families can buy medicaments from the Web without formula. There are various situation when men need purchase remedies from online apothecary. What drugs exist? For example Temovate cream is a topical corticosteroid. This remedy works by despondent the release of various chemicals that cause redness. Undoubtedly, you have to check with your heartiness care purveyor to see whether one of these medicines is a right choice for you. Cialis is a preparation used to treat variant illnesses. What do you already know about order cialis online? What is the most momentous information you should know about order cialis online without formula? As sure as a gun, for a lot of men, bringing up the problem in the first place is the toughest step. Men suffer from erectile dysfunction need professional help. Some treatments will include couples therapy. A common class of antidepressants, which include Lexapro may cause problems in bed. There are side effects possible with any type of remedy. Like all medicines, Cialis can cause variant objectionable effects. Remember, if you have more questions about Cialis ask your physician.


صفحه ی کنونی: مستشرقین دین پژوهان غربی فان فلوتن خاورشناسی از هلند