نقش دکترين مهدويت در دنياي جديد و در کنار ديگر تئوري‌هاي جهاني

فرستادن به ایمیل چاپ

در بسياري از اديان الهي و بشري و مکاتب فکري، انواعي از منجي‌گرايي، هزاره‌گرايي، موعودگرايي و اعتقاد به ظهور مدينه فاضله و مصلح جهاني وجود دارد و حتي در دنياي جديد نيز اين اعتقادات با قوت و قدرت مطرح مي‌شوند؛ هم‌چنان‌كه دنياي غرب در بطن باورهاي مسيحي خود، به ظهور مجدد مسيح ايمان دارد و در مواعظ و توصيه‌هاي خود، اين باور را به شدت تبليغ مي‌كنند. بنابراين، طرح انديشه مهدويت در فضاي قرن بيست و يکم نه‌تنها استبعادي ندارد، بلکه مخاطبان بسياري در جهان در انتظار تحقق چنين ايده و آرماني هستند و دوست دارند با زواياي مختلف اين انديشه بيشتر آشنا شوند. بديهي است موج عظيم اسلام‌خواهي در جهان و گرايش روزافزون جهانيان به اين دين که حتي موجب هراس و وحشت سردمداران کليسا و دولت‌‌هاي غربي شده، نقشي اساسي در اقبال به انديشه مهدويت دارد و بايد در اين زمينه با ابزارهاي کارآمد و جديد رسانه‌اي، به تبليغ و تنوير لازم همت گماشت؛ در دوره‌اي که ايدئولوژي‌‌ها رو به پايانند، مارکسيسم فرو مي‌پاشد و بحران‌‌هاي متوالي و دامن‌گير ليبرال ـ دموکراسي گسترده مي‌شوند، انديشه جهان‌شمول مهدويت شايستگي طرح و جلب مخاطبان جهاني خود را داشته و دارد.


صفحه ی کنونی: صفحه اصلی