ماه رمضان تمرین انتظار

فرستادن به ایمیل چاپ

زيباترين چيزي كه تو را و جانت را زيبا مي‌كند، تقوا است. و ملاك ارزش آدمي، تقواي اوست«ان اكرمكم عندالله اتقيكم»[1].

ميهماني خدا كه ماه رمضان هر سال است، دعوت براي تقوي است «لعلكم تتقون»[2] ماه رمضان‌ها، تقوا را تمرين مي‌كني براي تمام سال و تمام عمر و پس از رمضان، به تو ثابت مي‌شود؛ مي‌تواني نوراني باشي، مي‌تواني نزد خدا گرامي باشي و زيبا.
تقوا، خودنگهداري و خويشتن‌داري است و بهترين عمل تقوي است و ورع از گناهان.
وقتي حضرت علي عليهم السلام  از پيامبر عليها السلام  از بهترين كار ماه رمضان پرسيد؟ پيامبر عليها السلام  پاسخ داد: «الورع عن محارم الله؛ دوري از گناهان». چون چنين كردي و بر آن استقامت ورزيدي، تمام عمرت عيد فطر است و پر از شور و نشاط.
منتظر نيز بهترين ويژگي‌اش ورع است: «من سران يكون من اصحاب القائم فلينتظرو ليعمل بالورع و محاسن الاخلاق؛[3] هر كه دوست دارد و شاد مي‌شود يار قائم عليهم السلام  باشد، منتظر باشد در حالي كه به ورع عمل كند و به محاسن اخلاق(زينت بندد).»
آنكه تقوا داشت و دور از گناه بود، منتظر واعقي است. آنكه تقوا را مدنظر بگيرد، منتظر واقعي است. هر كس در هر كار و مسؤليتي بايد تقوا داشته باشد، تقوا اين است؛
اگر توانايي كاري را ندارد. نه براي آن بكوشد و نه اگر بهاو پيشنهاد دادند بپذيرد.
وقتي نمي‌داني بگويي نمي‌دانم، نه اينكه بگويي مي‌دانم و براي دانشجو و دانش آموزت نادانسته‌ها را ببافي؛
اگر توانمند‌تر از تو براي كاري هست، او را مدد كني، نه كارشكني كني و نه از اين كه او سر كاري آمد و تو نيامدي، محزون باشي، حسد ورزي؛
مسئوليتي كه داري حقي آن را رعايت كني. از كار نكاهي؛
چشم‌ات را از پست و مقامي كه شايسته آن نيستي برگيري. تقوا آن است كه چشم‌ات را از آنچه براي تو نيست، بپوشي. آنكه مي‌تواني مشكل‌اش را زود حل كني، به فردا و فرداها نياندازي؛ نهاشتباهت را توجيه كني و نه بر اشتباهت پافشاري كني؛ حال كه سال تحصيلي است، فرصت را غنيمت شمرده، آنكه درس مي‌خواند براي خدا بخواند و آنكه درس مي‌دهد براي خدا درس دهد؛
كسي كه محصولي را توليد و عرضه مي‌كند خدا را درنظر بگيرد؛ خوب بسازد و خوب عرضه كند آنكه جواني دارد براي ازدواجش اقدام كند؛ سخت نگيرد و دست و پا را از غل و زنجير آداب و رسوم غلط رها سازد؛ جوان توكل بر خدا را با جان خود گره زند؛ دست همت به كمر زند كسب و كار را ولو كم شروع كند؛
حتي در ميان خانه، همسران نيز نسبت به هم رعايت تقوا كنند، حق و حقوق هم را دوستانه مراعات كنند و به فرزندان بياموزند مهرباني و عدالت توأم را؛
تقوا آن است كه جان، فرزندان، شغل و كار و زمان، آبرو و اعتبار و هر آنچه‌داري، همه فرصت‌ها را امانت بداني و خيانت را روا نداري. تقوا آن است كه به امام متقين نظاره كني و از آنچه بر آن امام عزيز گذشت عبرت بگيري و بداني وظيفه‌اتنسبت به امامت چيست؟ امت گذشته نسبت به امام خود چه كوتاهي و سهل‌انگاري روا داشته‌اند كه ولي خدا د محراب غريبانه به شهادت رسيد يا پاي قرار داد مظلومانه نشست.
همانطور كه رمضان فقط لب فروبستن، از غذا و طعام نيست كه جان فروبستن از گناه است، انتظار هم، فقط به لب ذكر مهدي. آوردن نيست كه به جان، محبت و اطاعت و تلاش و دوري از رنجاندن آن عزيز است.
تقوا تأمل در شب قدر است و پيمان و عهد با امام زمان و امان زمين و زمينيان.

.............
[1]. سوره حجرات، آيه 13.
[2]. سوره بقره، آيه 183.
[3]. بحارالانورا، ج52، ص140.

پدیدآورنده: محمد صابر جعفری

 

Families in Europe who are facing variant soundness problem, these families can buy medicaments from the Web without prescription. There are various situation when people need purchase remedies from online pharmacy. What drugs exist? For example Temovate cream is a topical corticosteroid. This remedy works by despondent the release of various chemicals that cause redness. Undoubtedly, you have to check with your soundness care provider to see whether one of these medicines is a right choice for you. Cialis is a medicament used to treat variant illnesses. What do you already know about order cialis online? What is the most momentous info you should know about order cialis online without recipe? As sure as a gun, for a lot of men, bringing up the problem in the first place is the toughest step. Men suffer from erectile disfunction need professional help. Some treatments will include couples therapy. A common class of antidepressants, which include Lexapro may cause problems in bed. There are side effects possible with any type of drug. Like all medicines, Cialis can cause variant undesirable effects. Remember, if you have more questions about Cialis ask your physician.


صفحه ی کنونی: صفحه اصلی