• پایگاه های مهدویت

  • پایگاه های مهدویت

 

ابعاد انتظار

آن كس كه در انتظار است، آماده مى‌شود تا ضعف‌هاى خودش را برطرف كند و مانع‌ها را بشناسد و در نقطه ضعف‌هاى دشمن خانه بگيرد و از آن سنگر بسازد.
اكنون اين پرسش مطرح است: آمادگى و زمينه سازى در كجا و به چه صورتى؟ براى توضيح اين مطلب بايد گفت: انسان منتظر بايد از آمادگى همه جانبه برخوردار باشد؛ فكرى و روحى، برنامه ريزى، عملى.

ادامه مطلب...

مبادی انتظار

انتظار مورد بحث ما، با انتظارى كه يك اصل مسلّم، در ميان همه ى مدعيان نبوت مطرح است (فوتوريسم)  فرق مى‌كند. همه ى آنان، در انتظار يك وجود فرابشرى اند كه در آخرالزمان ظهور كرده، نظم و عدالت را به جهان باز خواهد گرداند؛ حتى هندى‌ها و اقوامى كه هيچ وابستگى به امر قدسى ندارند، منتظر يك تحوّل جديد هستند.

ادامه مطلب...

چیستی انتظار

اگر مفاهيم صحيح و واقعى واژه‌ها درك شود، اشتباهات و سوء تفاهماتى كه در شناخت مذهب و اهداف آن براى عده اى پيش آمده يا مى‌آيد، بر طرف و اهداف واقعى مكتب، روشن مى‌شود. برخى از مفاهيمى كه برداشت‌هاى مختلفى از آن شده، انتظار ظهور و فرج مهدى موعود(عج) است. بدين جهت شايسته است با كمى تأمل و درنگ، در اين زمينه، كنكاشى داشته باشيم.

ادامه مطلب...

ضرورت انتظار

عقيده به ظهور مصلح و آمادگى براى انقلاب جهانى، چنان حياتى و لازم بوده است كه پيشوايان دينى انتظار را راهبرد مهم اين برهه ى تاريخى دانسته، در دوران غيبت به آن فرمان داده‌اند.  اهميت و ضرورت دوره ى انتظار را مى‌توان از زواياى مختلف بررسى كرد:

ادامه مطلب...

مسجد کوفه - مرکز قضاوت حضرت مهدی(عج)

روز 12 رجب‌ 36 ه امير مؤ‌منان‌ (صلوات‌ الله‌ عليه) وارد كوفه‌ شده، آنجا را به‌ عنوان‌ پايتخت‌ دولت‌ علوي‌ برگزيد، و به‌ زودي‌ فرزند برومندش‌ حضرت‌ بقيه‌ الله‌ (ارواحنافداه) به‌ فرمان‌ حق‌ ظاهر شده، با اصحاب‌ و فرشتگان‌ و مؤ‌منان‌ از مكهِ‌ مكرمه‌ حركت‌ نموده، كوفه‌ را به‌ عنوان‌ پايتخت‌ حكومت‌ جهاني‌ خود انتخاب‌ مي‌كند...

ادامه مطلب...

صفحه 75 از 79